فایل ورد word شناسايي جدايه هاي قارچي کيسه ملتحمه چشم بزهاي سالم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word شناسايي جدايه هاي قارچي کيسه ملتحمه چشم بزهاي سالم دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word شناسايي جدايه هاي قارچي کيسه ملتحمه چشم بزهاي سالم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word شناسايي جدايه هاي قارچي کيسه ملتحمه چشم بزهاي سالم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word شناسايي جدايه هاي قارچي کيسه ملتحمه چشم بزهاي سالم :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :8

زمینه مطالعه: قارچ ها به عنوان فلور طبیعی در سطح چشم حیوانات سالم حضور دارند، اما تحت شرایط خاص قادر به ایجاد بیماری هستند.هدف: هدف از پژوهش شناسایی جدایه های قارچی کیسه ملتحمه چشم بز ها ی سالم و تعیین اثر سن و جنس بزها روی جدایه ها می باشد.روش کار: در کل تعداد 140 سواب از کیسه پائینی ملتحمه 70 راس بز سالم برداشته شد. حیوانات از دو جنس انتخاب و به 2 گروه سنی تقسیم شدند. نمونه ها در سطح محیط سابرو دکستروز آگار کلرآمفنیکل دار کشت شده و به مدت 21 روز در دمای oC25 انکوبه شدند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.نتایج: در مجموع تعداد 6 جنس مختلف قارچی، از 26 راس بز (37.14%) و 36 چشم (25.7%) جدا گـردیـد. جـدایـه هـا شامل پنی سیلیوم از 14 چشم (38.88%) اسکوپولاریوپسیس از 11چشم (30.55%)، آسپرژیلوس فومیگاتوس از 4 چشم (11.11%)، فوزاریوم از 3 چشم (8.33%)، موکور از 3 چشم (8.33%) و آلترناریا از یک چشم (2.77%) بودند. جنس بز تاثیر معنی دار روی فراوانی جدایه ها داشت (p<0.01).نتیجه گیری نهایی : گونه های قارچی جدا شده در این گزارش قابل مقایسه با مطالعات انجام گرفته در نشخوارکنندگان است. مطالعه حاضر اولین گزارش از فلور قارچی کیسه ملتحمه بز های سالم می باشد.
كلید واژه: ملتحمه، فلور قارچی، بز، پنی سیلیوم، اسکوپولاریوپسیس

لینک کمکی