فایل ورد word الگوي اعتقاد بهداشتي، تاثير آموزش بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي بر وضعيت خوددرماني دانش آموزان پسر مقطع متوسطه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word الگوي اعتقاد بهداشتي، تاثير آموزش بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي بر وضعيت خوددرماني دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word الگوي اعتقاد بهداشتي، تاثير آموزش بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي بر وضعيت خوددرماني دانش آموزان پسر مقطع متوسطه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word الگوي اعتقاد بهداشتي، تاثير آموزش بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي بر وضعيت خوددرماني دانش آموزان پسر مقطع متوسطه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word الگوي اعتقاد بهداشتي، تاثير آموزش بر اساس الگوي اعتقاد بهداشتي بر وضعيت خوددرماني دانش آموزان پسر مقطع متوسطه :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران (فارسي)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: خوددرمانی اقدام به درمان بدون داشتن اطلاعات کافی در زمینه علائم و بیماری هاست و رفتاری است که طی آن شخص سعی می کند بدون کمک و نظر افراد حرفه ای بیماری خود را برطرف نماید. در این میان توجه به جمعیت دانش آموزان دبیرستان به دلیل واقع شدن در دوران حساس زندگی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در خوددرمانی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان منوجان در استان کرمان بوده است.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی شاهددار تصادفی بر روی 250 نفر از دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان منوجان در سال 1390 بود. از طریق نمونه گیری دومرحله ای، دانش آموزان به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند (هر گروه 125 نفر). روش گردآوری داده ها، پرسشنامه تنظیم شده بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی و چک لیست عملکرد دانش آموزان در خصوص مصرف خودسرانه داروها بود. قبل و پس از انجام مداخله آموزشی، پرسشنامه برای هر دو گروه تکمیل شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کای- اسکوئر، تی مستقل و زوجی و با استفاده از نرم افزار SPSS18 استفاده شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن گروه آزمون و شاهد به ترتیب 16.96±1.6 و 15.93±1.2 بود. در سازه های آگاهی و منافع درک شده در دو گروه مورد و شاهد قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معنادار دیده نشد ولی در سازه های حساسیت، شدت و موانع درک شده قبل و بعد از مداخله آموزشی تفاوت معنی داری به دست آمد. عملکرد دانش آموزان نیز در زمینه خوددرمانی کاهش پیداکرده بود.نتیجه گیری: با افزایش آگاهی، حساسیت، شدت و منافع درک شده و کاهش موانع درک شده دانش آموزان جهت مصرف خودسرانه داروها، عملکرد در زمینه خوددرمانی کمتر شده است؛ که تاثیر و کارایی الگوی اعتقاد بهداشتی را در دانش آموزان در زمینه مصرف خودسرانه دارو نشان می دهند. پیشنهاد می شود بیشتر بر اهمیت لزوم آموزش و ارتقای سطح دانش در زمینه مصرف داروها تاکید شود. در ضمن زمینه های فرهنگی، خانوادگی و عوامل موثر بر تغییر نگرش و آگاهی بررسی شوند تا در نهایت به عملکرد صحیح دست یافت.
كلید واژه: الگوی اعتقاد بهداشتی، آموزش، خوددرمانی، دانش آموزان متوسطه

لینک کمکی