فایل ورد word کيفيت زندگي، بررسي ميزان تاثير برنامه آموزشي مدون بر کيفيت زندگي زنان مبتلا به کمردرد مزمن: مطالعه مداخله اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word کيفيت زندگي، بررسي ميزان تاثير برنامه آموزشي مدون بر کيفيت زندگي زنان مبتلا به کمردرد مزمن: مطالعه مداخله اي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word کيفيت زندگي، بررسي ميزان تاثير برنامه آموزشي مدون بر کيفيت زندگي زنان مبتلا به کمردرد مزمن: مطالعه مداخله اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word کيفيت زندگي، بررسي ميزان تاثير برنامه آموزشي مدون بر کيفيت زندگي زنان مبتلا به کمردرد مزمن: مطالعه مداخله اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word کيفيت زندگي، بررسي ميزان تاثير برنامه آموزشي مدون بر کيفيت زندگي زنان مبتلا به کمردرد مزمن: مطالعه مداخله اي :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران (فارسي)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: کمردرد مزمن یکی از معضلات پزشکی در دنیای امروز است که به طور جدی بر کیفیت زندگی افراد بشر تاثیر می گذارد به همین منظور این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی مدون بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد در فواصل زمانی قبل و 6 ماه بعد از مداخله آموزشی طراحی و اجرا گردید.مواد و روش ها: مطالعه حاضر پژوهشی نیمه تجربی به روش سنجش قبل و بعد است که در طی آن تعداد 27 نفر از زنان مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه ع. پ. تهران تحت مداخله برنامه مدون آموزشی قرار گرفتند. افراد در گروه های 6 تا 8 نفره در یک جلسه 4 ساعته با فیزیوتراپی و روانشناسی کمردرد آشنا شدند. یک و دو ماه بعد مشاوره تلفنی شده و به سوالات آن ها پاسخ داده می شد. 6 ماه بعد از مداخله مجددا پرسشنامه ها تکمیل گردید. جمع آوری داده ها به شیوه مصاحبه بود و داده ها از طریق آزمون تی مستقل و تی زوجی تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: میانگین سنی افراد تحت مطالعه 51.62 با انحراف معیار 9.29 سال می باشد و میانگین و انحراف معیار مدت ابتلا به کمردرد و مدت درمان به ترتیب 148.59±26.37 و 63.44±58.81 می باشد. بین وجود درد سیاتیک و متغیرهای عملکرد جسمانی (p=0.02)، محدودیت عملکرد جسمانی (p=0.01)، درد جسمانی (p=0.01)، محدودیت عملکرد روانی (p=0.03) اختلاف آماری معنادار وجود داشت. میانگین نمرات کیفیت زندگی در همه ابعاد بعد از مداخله افزایش داشته و در سه بعد درد جسمانی (p=0.004)، سلامت عمومی(p=0.002) و سلامت روانی (p=0.002) تفاوت معناداری را از نظر آماری با نمرات قبل از مداخله نشان می دهد.نتیجه گیری: به نظر می رسد ادغام برنامه مدون آموزشی توام با مشاوره تلفنی در فواصل زمانی 1 و 2 ماه بعد از مداخله در افزایش و پایداری تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء کیفیت زندگی افراد مورد مطالعه نقش مهمی را ایفا می نماید.
كلید واژه: کمردرد مزمن، برنامه آموزشی مدون، کیفیت زندگی، پرسشنامه SF-36، ایران

لینک کمکی