فایل ورد word عوامل مرتبط با مصرف غذاهاي آماده در شهر بندرعباس: يک مطالعه مبتني بر جمعيت (رفتار تغذيه اي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word عوامل مرتبط با مصرف غذاهاي آماده در شهر بندرعباس: يک مطالعه مبتني بر جمعيت (رفتار تغذيه اي) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word عوامل مرتبط با مصرف غذاهاي آماده در شهر بندرعباس: يک مطالعه مبتني بر جمعيت (رفتار تغذيه اي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word عوامل مرتبط با مصرف غذاهاي آماده در شهر بندرعباس: يک مطالعه مبتني بر جمعيت (رفتار تغذيه اي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word عوامل مرتبط با مصرف غذاهاي آماده در شهر بندرعباس: يک مطالعه مبتني بر جمعيت (رفتار تغذيه اي) :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران (فارسي)

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: افزایش قابل توجهی در مصرف غذاهای آماده یا فست فودها در دهه های اخیر دیده شده است. درنتیجه استفاده زیاد از این غذاهای پرکالری و چرب و عدم تعادل بین انرژی دریافتی و مصرفی، شانس ابتلا به دیابت و بیماری های قلبی عروقی در افراد به شدت افزایش داده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با مصرف غذای آماده در شهر بندرعباس در سال 1392 انجام گرفت.مواد وروش ها: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود. جامعه آماری را 600 نفر مصرف کننده غذاهای آماده تشکیل داد. روش نمونه گیری ترکیبی از تصادفی خوشه ای و آسان در دسترس بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش علل گرایش مردم به مصرف غذاهای آماده بود. روایی پرسشنامه توسط متخصصین و پایایی آن در مرحله مطالعه اولیه (پایلوت) مورد تائید قرار گرفت. برای تفسیر داده ها از نرم افزار SPSS16 و روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، تعداد و درصد) و تحلیلی ( ANOVAو کای اسکوئر دو) استفاده شد. همچنین P<0.05 ازنظر آماری معنادار تلقی گردید.یافته ها: در این مطالعه 52% افراد مرد بوده و 303 نفر (50.5%) از بین غذاهای آماده پیتزا را ترجیح داده بودند. در افراد زیر 25 سال مصرف غذاهای آماده بیشتر از سایر گروه های سنی دیده شد. افراد تحصیل کرده دانشگاهی بیشتر از سایر مقاطع تحصیلی مصرف کننده غذاهای آماده بودند.نتیجه گیری: مصرف غذاهای آماده در افراد جوان و دارای تحصیلات دانشگاهی بیشتر دیده شد. شاید محل سکونت، تحصیلات، وضعیت اشتغال در نوع مصرف غذاهای آماده و همچنین تکرار مصرف این غذاها دخیل باشد.
كلید واژه: رفتار تغذیه ای، رفتار غذاخوردن، وضعیت مصرف، غذاهای فوری، غذاهای آماده، سلامت، سبک زندگی

لینک کمکی