فایل ورد word احساس ذهني بهزيستي، احساس ذهني بهزيستي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word احساس ذهني بهزيستي، احساس ذهني بهزيستي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيلان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word احساس ذهني بهزيستي، احساس ذهني بهزيستي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيلان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word احساس ذهني بهزيستي، احساس ذهني بهزيستي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word احساس ذهني بهزيستي، احساس ذهني بهزيستي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گيلان :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران (فارسي)

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: سلامت به عنوان یکی از متاپارادایم های اصلی نظریه های بهداشتی در کنار مفاهیم انسان و محیط قرار دارد. سلامت دارای ابعاد عینی و ذهنی است که متاسفانه به بعد ذهنی آن کمتر توجه شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان احساس ذهنی بهزیستی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان انجام گرفته است.مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی است که روی 314 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، انجام شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه بهزیستی ذهنی است که خود دارای پرسشنامه استاندارد رضایت از زندگی و مقیاس عاطفه مثبت و منفی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS21 استفاده گردید.یافته ها: میزان احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان در بعد شناختی بالا و در بعد عاطفی پایین می باشد و بین عاطفه مثبت با نیمسال تحصیلی دانشجویان رابطه منفی معناداری وجود دارد (p<0.05). از طرف دیگر، بین عاطفه منفی و جنسیت و بین وضعیت تاهل و رضایت از زندگی نیز رابطه معناداری وجود دارد(p<0.05) .نتیجه گیری: به طور کلی میزان احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان متوسط است. این در حالی است که احساس ذهنی بهزیستی مناسب در ابعاد شناختی و عاطفی برای نقش آفرینی آن ها ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین، توجه به ابعاد شناختی و عاطفی احساس ذهنی بهزیستی و عوامل موثر بر آن در این قشر مهم و آینده ساز از اهمیت شایانی برخوردار است.
كلید واژه: احساس ذهنی بهزیستی، دانشجویان، ایران

لینک کمکی