فایل ورد word الگوي پرسيد- پروسيد، تاثير مداخله آموزشي بر اساس الگوي پرسيد- پروسيد بر تغيير سبک زندگي بيماران مبتلا به پرفشاري خون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word الگوي پرسيد- پروسيد، تاثير مداخله آموزشي بر اساس الگوي پرسيد- پروسيد بر تغيير سبک زندگي بيماران مبتلا به پرفشاري خون دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word الگوي پرسيد- پروسيد، تاثير مداخله آموزشي بر اساس الگوي پرسيد- پروسيد بر تغيير سبک زندگي بيماران مبتلا به پرفشاري خون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word الگوي پرسيد- پروسيد، تاثير مداخله آموزشي بر اساس الگوي پرسيد- پروسيد بر تغيير سبک زندگي بيماران مبتلا به پرفشاري خون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word الگوي پرسيد- پروسيد، تاثير مداخله آموزشي بر اساس الگوي پرسيد- پروسيد بر تغيير سبک زندگي بيماران مبتلا به پرفشاري خون :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران (فارسي)

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: فشارخون بالا در جوامع رو به افزایش است و با سبک زندگی افراد رابطه تنگاتنگی دارد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی پرسید- پروسید بر تغییر سبک زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان جهرم بود.مواد و روش ها: در این مطالعه مداخله ای 40 بیمار در گروه مداخله و 40 بیمار در گروه کنترل قرار گرفتند. مداخله آموزشی بر اساس الگوی پرسید- پروسید طراحی و در گروه مداخله اجرا شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل سوالاتی در زمینه مشخصات جمعیت شناختی بیماران و سازه های الگوی پرسید- پروسید بود. داده ها در دو نوبت قبل و 2 ماه بعد از مداخله آموزشی جمع آوری شد. داده ها به وسیله آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی و کای اسکوئر با استفاده از نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: میانگین نمرات عوامل مستعدکننده (آگاهی و نگرش)، عوامل تقویت کننده و عوامل قادرکننده در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشت (p<0.05). همچنین افزایش معناداری در میزان فعالیت جسمی بیماران گروه مداخله و بهبودی قابل توجهی در رژیم غذایی آن ها نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (p<0.05).نتیجه گیری: آموزش بر اساس الگوی پرسید- پروسید در افزایش عوامل مستعدکننده (آگاهی و نگرش)، عوامل تقویت کننده و قادرکننده در بیماران مبتلا به پرفشاری خون و همچنین تغییر سبک زندگی آن ها به ویژه در زمینه افزایش فعالیت جسمی و بهبود رژیم غذایی موثر است.
كلید واژه: الگوی پرسید- پروسید، آموزش، پرفشاری خون، سبک زندگی، ایران

لینک کمکی