فایل ورد word ارزيابي اثر سدها بر منابع آب زيرزميني (مطالعه موردي سد سلمان فارسي - استان فارس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word ارزيابي اثر سدها بر منابع آب زيرزميني (مطالعه موردي سد سلمان فارسي - استان فارس) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word ارزيابي اثر سدها بر منابع آب زيرزميني (مطالعه موردي سد سلمان فارسي - استان فارس)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word ارزيابي اثر سدها بر منابع آب زيرزميني (مطالعه موردي سد سلمان فارسي - استان فارس)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word ارزيابي اثر سدها بر منابع آب زيرزميني (مطالعه موردي سد سلمان فارسي - استان فارس) :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافيا

تعداد صفحات :26

بارزترین اثر سدها، تغییر رژیم هیدرولوژیکی مناطق مجاور خود است که از جمله این تغییرات می توان به تامین دبی پایه دائمی و تغییر در سطح اساس آبخوان های مجاور اشاره نمود. این تغییرات می تواند به نوعی در مقابله با خشکسالی موثر واقع شود. در این پژوهش سد سلمان و تاثیر آن بر نظام هیدرولوژیکی دشت قیر و کارزین و اثرات آن بر تغییرات سطح اساس آبهای زیرزمینی مورد بررسی می باشد تا بتوان میزان اثر این سد در مقابله با خشکسالی ها را برآورد نمود. روش شناسی مطالعه مبتنی بر روش های کتابخانه ای، میدانی و آماری بود که بدین منظور از داده های ارتفاع آب زیرزمینی، سطح ایستابی در چاه های پیزومتری دشت، دبی چاه ها، دبی رودخانه قره آغاج، و میزان بارش منطقه برای دوره آماری 1372 تا 1389 استفاده به عمل آمد. همچنین به منظور پردازش داده ها از نرم افزارهای ArcGIS، گزینه الحاقی Arc Hydro و Excel استفاده به عمل آمد. نتایج نشان دادند که طی دوره مورد بررسی 10 دوره خشکسالی رخ داده است که بیشترین اثر این خشکسالی ها مربوط به یک دوره چهار ساله خشک (سالهای 1378 تا 1381) بوده است به طوری که دبی رودخانه را به صفر رسانده است. همچنین سد سلمان فارسی با تغییر در رژیم هیدرولوژیکی رودخانه قره آغاج سبب ایجاد یک دبی پایدار در تابستان شده است. هرچند، به دلیل عدم تغذیه کافی آبخوان های دشت قیر و کارزین، سالانه 5 میلیون مترمکعب از حجم ذخیره این آبخوان ها کاسته می شود و سطح آب در تمامی چاه ها رو به افت است که میزان این افت متفاوت است. بنابراین، می توان گفت که سد سلمان فارسی نتوانسته است میزان اثرات خشکسالی بر آب زیرزمینی را در مناطق پایین دست خود کاهش دهد یا حذف نماید.
كلید واژه: آب زیرزمینی، خشکسالی، آبخوان، سد، قیر و کارزین

لینک کمکی