فایل ورد word مهارت رايانه اي دهياران شهرستانهاي بهشهر و گلوگاه (استان مازندران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مهارت رايانه اي دهياران شهرستانهاي بهشهر و گلوگاه (استان مازندران) دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مهارت رايانه اي دهياران شهرستانهاي بهشهر و گلوگاه (استان مازندران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مهارت رايانه اي دهياران شهرستانهاي بهشهر و گلوگاه (استان مازندران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مهارت رايانه اي دهياران شهرستانهاي بهشهر و گلوگاه (استان مازندران) :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافيا

تعداد صفحات :22

فناوری اطلاعات به عنوان مجموعه ای از مهارت ها اهمیت روزافزونی برای مردم در کلیه امور زندگی پیدا کرده است. امروزه پیشرفت جوامع از ابعاد مختلف علمی و فناوری، روندی انفجاری و غیرقابل کنترل به خود گرفته است؛ به گونه ای که جهان هر روزه شاهد کشف و اختراع ابزارها و وسایل، تبیین روش ها، ساختارها و فرایندهایی است که بدون کاربست آن ها حل مسایل و مشکلات سازمان ها امکان پذیر نیست، بدین معنا که انسان ها ناگزیرند برای مواجهه با مسایل روزافزون و جدید سازمانی و حل آن ها، همواره خود را با دانش و فناوری های جدید مجهز کنند. بنابراین ممکن است انسان ها در مقطعی از زمان از دانش و مهارت لازم برای مواجهه با پدیده های سازمانی برخوردار باشند، ولی تغییرات و تحولات محسوس و شتابزده علمی به سرعت دانش و مهارت آنان را منسوخ می کند. بنابراین بازسازی و نوسازی دانش و تجربیات آن ها برای سازگاری با تغییرات ضروری است. با توجه به این مساله، در این تحقیق بر آن شدیم تا به اهمیت استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت روستاهای ایران و بررسی میزان مهارت دهیاران در استفاده از فناوری اطلاعات و میزان تاثیر عوامل جغرافیایی و ویژگیهای شخصی دهیاران در میزان مهارت آنها بپردازیم. بدین منظور از روش تحقیق تحلیلی ـ توصیفی استفاده شد و اطلاعات موردنیاز به روش اسنادی و میدانی جمع آوری شد. در این تحقیق، بر اساس چارچوب نظری، پرسشنامه ها تهیه و عملیات میدانی انجام شد. پرسشنامه نهایی توسط 16 دهیار روستاهای دارای دهیاری شهرستان گلوگاه و 33 دهیار روستاهای دارای دهیاری شهرستان بهشهر از استان مازندران تکمیل شد. تحلیل های آماری نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که بین دهیاران منطقه مورد مطالعه از نظر میزان مهارت الکترونیکی تفاوت معناداری وجود ندارد؛ همچنین بین دهیاران دو شهرستان گلوگاه و بهشهر از این نظر نیز تفاوتی وجود ندارد. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که بین میزان مهارت در استفاده از فناوری اطلاعات و تحصیلات دهیاران در سطح اطمینان 95 درصد و در سطح معناداری 0.008 تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین میزان مهارت رایانه ای دهیاران و متغیرهایی جغرافیایی مورد مطالعه در این تحقیق شامل میزان فاصله از مرکز شهرستان و استان، نوع راه ارتباطی، وضعیت توپوگرافی و سطح امکانات روستا هیچ گونه تفاوت معناداری از نظر آماری مشاهده نشد.
كلید واژه: فناوری اطلاعات، مدیریت روستایی، دهیار، مهارت رایانه ای، شهرستان گلوگاه، شهرستان بهشهر

لینک کمکی