فایل ورد word ارزيابي هيبريدهاي جديد آفتابگردان براي کشت دوم در مناطق معتدل سرد استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word ارزيابي هيبريدهاي جديد آفتابگردان براي کشت دوم در مناطق معتدل سرد استان کرمانشاه دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word ارزيابي هيبريدهاي جديد آفتابگردان براي کشت دوم در مناطق معتدل سرد استان کرمانشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word ارزيابي هيبريدهاي جديد آفتابگردان براي کشت دوم در مناطق معتدل سرد استان کرمانشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word ارزيابي هيبريدهاي جديد آفتابگردان براي کشت دوم در مناطق معتدل سرد استان کرمانشاه :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر)

تعداد صفحات :20

به منظور ازریابی هیبریدهای جدید آفتابگردان در کشت دوم در مناطق معتدل سرد استان کرمانشاه آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال های 1389 و 1390 اجرا گردید. تاریخ های کاشت با سه سطح شامل 20 خرداد، 5 تیر و 20 تیر در کرت های اصلی و هیبریدهای آفتابگردان شامل آذرگل ، فرخ و SHF-81-90در کرت های فرعی قرار گرفتند. تجزیه واریانس مرکب داده های دو سال نشان داد عملکرد دانه، تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی و وزن هزار دانه در تاریخ های کاشت مختلف دارای تفاوت معنی دار بودند. تاخیر در کاشت باعث کاهش عملکرد دانه شد به طوری که بیشترین عملکرد دانه با 4199 کیلوگرم متعلق به تاریخ کاشت اول و کمترین عملکرد دانه با 3118 کیلوگرم در هکتار متعلق به تاریخ کاشت سوم بود. هیبریدهای آفتابگردان نیز از نظر اکثر صفات و همچنین عملکرد دانه دارای تفاوت معنی داری بودند. هیبرید جدید فرخ با 3940 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه و هیبریدهای SHF-81-90 و آذرگل به ترتیب باعملکرد دانه 3788 و 3459 کیلوگرم در هکتار در رتبه های بعدی قرار داشتند. هیبرید فرخ با طول دوره رشد 95 روز از زودرسی قابل توجهی برای استفاده در کشت دوم برخوردار بود. اثر متقابل ژنوتیپ × تاریخ کاشت تنها برای ارتفاع گیاه و تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیکی معنی دار بود. نتایج این پژوهش نشان داد با توجه به عملکرد دانه و طول دوره رشد هیبریدهای مورد ارزیابی، هیبرید فرخ برای کشت دوم در مناطق معتدل سرد استان کرمانشاه مناسب می باشد.
كلید واژه: آفتابگردان، هیبریدهای زودرس، رسیدگی فیزیولوژیکی، ارتفاع گیاه، عملکرد و اجزای عملکرد دانه

لینک کمکی