فایل ورد word اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ژنوتيپ هاي ماش (.Vigna radiata L) در منطقه ورامين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ژنوتيپ هاي ماش (.Vigna radiata L) در منطقه ورامين دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ژنوتيپ هاي ماش (.Vigna radiata L) در منطقه ورامين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ژنوتيپ هاي ماش (.Vigna radiata L) در منطقه ورامين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word اثر تاريخ کاشت بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ژنوتيپ هاي ماش (.Vigna radiata L) در منطقه ورامين :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر)

تعداد صفحات :20

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی ژنوتیپ های مناسب و پر محصول ماش برای منطقه ورامین آزمایشی در سالهای 1386 و 1387 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در20 تیمار و سه تکرار در ورامین انجام شد. تیمار ها شامل پنج تاریخ کاشت (15 اردیبهشت، 30 اردیبهشت، 14 خرداد، 29 خرداد و 13 تیر) و چهار ژنوتیپ (گوهر، پرتو، و لاین های امیدبخش 16-6-1 و MN-94) بود. تجزیه واریانس مرکب دو ساله داده ها نشان داد که تاریخ کاشت 30 اردیبهشت (میانگین دمای 24oC) بیشترین عملکرد دانه با میانگین 1805 کیلوگرم در هکتار و تاریخ کاشت 13 تیر (میانگین دمای 30oC) با 1350 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را داشتند. مقایسه ژنوتیپ ها نشان داد که لاین NM-94 با میانگین 1809 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد و رقم گوهر با میانگین 1371 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را دارا بودند. مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کاشت × ژنوتیپ نشان داد که لاین امیدبخش 16-6-1 در تاریخ کاشت 14 خرداد (میانگین دمای 25oC) بیشترین عملکرد دانه (2089 کیلوگرم در هکتار) را داشت و با بقیه تیمارها اختلاف معنی دار نشان داد. کمترین عملکرد دانه (1170 کیلوگرم در هکتار) از رقم پرتو در تاریخ کشت 30 اردیبهشت بدست آمد.
كلید واژه: ماش، دمای هوا، روز تا گلدهی، وزن صد دانه و عملکرد دانه

لینک کمکی