فایل ورد word واکنش ژنوتيپ هاي کلزا به کشت تاخيري در مناطق معتدل سرد استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word واکنش ژنوتيپ هاي کلزا به کشت تاخيري در مناطق معتدل سرد استان کرمانشاه دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word واکنش ژنوتيپ هاي کلزا به کشت تاخيري در مناطق معتدل سرد استان کرمانشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word واکنش ژنوتيپ هاي کلزا به کشت تاخيري در مناطق معتدل سرد استان کرمانشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word واکنش ژنوتيپ هاي کلزا به کشت تاخيري در مناطق معتدل سرد استان کرمانشاه :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر)

تعداد صفحات :22

تاریخ کاشت به هنگام نقش اساسی در زمستان گذرانی موفق کلزا و دستیابی به پتانسیل عملکرد دانه آن دارد. به دلایل مختلفی ممکن است کاشت کلزا توسط کشاورزان با تاخیر انجام شود. به منظور ارزیابی واکنش کلزا به کاشت تاخیری 22 ژنوتیپ کلزا بصورت طرح کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات اسلام آباد غرب در سه سال زراعی 89-1386 مورد مطالعه قرار گرفتند. در این آزمایش تاریخ کاشت هفتم مهر و هفتم آبان به ترتیب به عنوان کشت متداول و تاخیری در کرت های اصلی و ژنوتیپ های کلزا در کرت های فرعی قرار گرفتند. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه در سه سال اجرای آزمایش در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. میانگین عملکرد دانه در کشت تاخیری با 3678 کیلوگرم در هکتار کمتر از عملکرد دانه در تاریخ کاشت متداول با 4455 کیلوگرم در هکتار بود. با توجه به شرایط متغیر محیطی در سال های مورد نظر اثر سال بر همه صفات به استثنای ارتفاع گیاه معنی دار بود. سرمای شدید و یخبندان زمستان در سال زراعی 87-1386 باعث کاهش معنی دار عملکرد دانه شد. نتایج نشان داد که ژنوتیپ های مورد نظر برای همه صفات مورد ارزیابی به استثنای تعداد خورجین در گیاه دارای تفاوت معنی داری بودند. در تاریخ کاشت متداول ژنوتیپ های الیت، MHA 0.1.18 و زرفام به ترتیب با 5079، 4907 و 4802 کیلوگرم در هکتار دارای عملکرد دانه بیشتری بودند. در تاریخ کاشت تاخیری نیز هایولا 308، زرفام و شیرالی به ترتیب با 4487، 4474 و 4441 کیلوگرم در هکتار دارای عملکرد دانه بیشتری بودند. اثر متقابل ژنوتیپ × تاریخ کاشت بر همه صفات به استثنای درصد روغن دانه غیر معنی دار بود. در حالی که اثر متقابل سال × تاریخ کاشت بر اکثر صفات مورد بررسی معنی دار بود. به طور کلی نتایج نشان داد که واکنش ژنوتیپ های کلزا به کاشت تاخیری به میزان خیلی زیادی به شرایط آب و هوائی پاییز بستگی دارد و برخی ژنوتیپ های کلزا مثل هایولا 401، هایولا 308، زرفام و شیرالی که از سرعت رشد خوبی در اوایل فصل برخوردار بودند در کشت تاخیری عملکرد دانه قابل قبولی داشتند.
كلید واژه: کلزا، کاشت تاخیری، درصد روغن دانه، عملکرد و اجزای عملکرد دانه

لینک کمکی