فایل ورد word اثر تاريخ کاشت بر عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و برخي خصوصيات زراعي ارقام کلزا در منطقه بهبهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word اثر تاريخ کاشت بر عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و برخي خصوصيات زراعي ارقام کلزا در منطقه بهبهان دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word اثر تاريخ کاشت بر عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و برخي خصوصيات زراعي ارقام کلزا در منطقه بهبهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word اثر تاريخ کاشت بر عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و برخي خصوصيات زراعي ارقام کلزا در منطقه بهبهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word اثر تاريخ کاشت بر عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و برخي خصوصيات زراعي ارقام کلزا در منطقه بهبهان :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر)

تعداد صفحات :22

زمان کاشت مناسب کلزا با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه به دلیل انطباق مراحل رشد رویشی و زایشی گیاه با شرایط آب و هوایی مساعد باعث تولید عملکرد کمی و کیفی قابل قبولی می شود. این آزمایش به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان به مدت دو سال زراعی (87-1385) اجرا شد. تاریخ کاشت در 6 سطح شامل اول آبان (میانگین دما در سال های اول و دوم به ترتیب 28.5 و 25 درجه سانتی گراد)، 10 آبان (میانگین دما در سال های اول و دوم به ترتیب 26.5 و 22.5 درجه سانتی گراد)، 20 آبان (میانگین دما در سال های اول و دوم به ترتیب 18.50 و 22 درجه سانتی گراد)، 30 آبان (میانگین دما در سال های اول و دوم به ترتیب 13 و 23 درجه سانتی گراد)، 10 آذر (میانگین دما در سال های اول و دوم به ترتیب 11.5 و 14.5 درجه سانتی گراد) و 20 آذر (میانگین دما در سال های اول و دوم به ترتیب 10.5 و 14 درجه سانتی گراد) در کرت های اصلی و ارقام کلزا شامل هیبرید هایولا 401 و رقم آر جی اس 003 در کرت های فرعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات زراعی، عملکرد دانه و اجزای عملکرد معنی دار بود. عملکرد دانه از تاریخ کاشت 1 آبان تا 20 آذر دارای روند کاهشی بود. بیشترین عملکرد دانه (2573 کیلوگرم در هکتار) در تاریخ کاشت اول آبان تولید شد. در بین ارقام نیز از نظر خصوصیات زراعی، عملکرد دانه، اجزای آن و درصد روغن تفاوت معنی داری وجود داشت. هیبرید هایولا 401 با میانگین عملکرد دانه 2780 کیلوگرم در هکتار نسبت به رقم آر جی اس 003با میانگین عملکرد 2344 کیلوگرم در هکتار برتری داشت. اثر متقابل تاریخ کاشت × رقم بجز تعداد خورجین در گیاه، عملکرد دانه و درصد روغن، بر سایر صفات معنی دار گردید. هیبرید هایولا 401 در تاریخ کاشت 10 آذر با میانگین 44.21% دارای بالاترین درصد روغن بود. بالاترین عملکرد دانه (3886 کیلو گرم در هکتار) متعلق به هیبرید هایولا 401 در تاریخ کاشت اول آبان بود. با توجه به نتایج به دست آمده کاشت هیبرید هایولا 401 در محدوده زمانی اول الی 20 آبان و رقم آر جی اس 003اول الی 10 آبان توصیه می شود.
كلید واژه: کلزا، تعداد خورجین در گیاه، تعداد دانه در خورجین، درصد روغن، ارتفاع گیاه و وزن هزار دانه

لینک کمکی