فایل ورد word اثر سوش هاي مختلف باکتري هاي ريزوبيوم بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام اصلاح شده نخود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word اثر سوش هاي مختلف باکتري هاي ريزوبيوم بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام اصلاح شده نخود دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word اثر سوش هاي مختلف باکتري هاي ريزوبيوم بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام اصلاح شده نخود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word اثر سوش هاي مختلف باکتري هاي ريزوبيوم بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام اصلاح شده نخود،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word اثر سوش هاي مختلف باکتري هاي ريزوبيوم بر عملکرد و اجزاي عملکرد دانه ارقام اصلاح شده نخود :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر)

تعداد صفحات :13

به منظور بررسی اثر تلقیح بذر نخود با مزوریزوبیوم بر روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام نخود دیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اکباتان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان در سال زراعی 90-1389 در شرایط مزرعه اجرا گردید. عوامل آزمایشی شامل سه رقم نخود: آرمان، هاشم وآزاد و سوش باکتری در شش سطح شامل دو نژاد باکتری مزوریزوبیوم (SWRI-15 و SWRI-3)، ترکیب باکتری مزوریزوبیوم + سودوموناس (SWRI-15+P169 و SWRI-3+P169)، سودوموناس (P169) و شاهد (بدون تلقیح) بودند. در دوران رشد علاوه بر مراقبت های زراعی، تاریخ گلدهی، تاریخ رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، وزن صد دانه و عملکرد دانه در واحد سطح یادداشت برداری شد. نتایج نشان داد که ارقام از نظر تاریخ گلدهی، تاریخ رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و عملکرد دانه در سطح احتمال %1 اختلاف معنی دار داشتند. اثر سوش های باکتری بر تاریخ گلدهی، شاخص برداشت و عملکرد دانه نیز معنی دار بود. اثر متقابل سوش باکتری × رقم بر تاریخ گلدهی، تاریخ رسیدگی، ارتفاع بوته، شاخص برداشت و عملکرد دانه معنی دار بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که کمترین تعداد روز تا رسیدن مربوط به استفاده از سوش باکتری مزوریزوبیوم (3-SWRI) و رقم آرمان بود. بلندترین ارتفاع بوته در تیمار استفاده از سوش باکتری مزوریزوبیوم (SWRI-15) و رقم هاشم مشاهده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بالاترین عملکرد دانه از تیمار رقم آزاد با سوش باکتری مزوریزوبیوم (SWRI-15) به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد (بدون تلقیح) 151 درصد بیشتر بود. باتوجه به اثر مفید زیست محیطی و بهبود عملکرد واجزای عملکرد دانه نخود، تلقیح مزوریزوبیوم می تواند جایگزین مناسبی برای مصرف نیتروژن باشد.
كلید واژه: باکتری مزوریزوبیوم، سودوموناس، عملکرد دانه، اجزاء عملکرد دانه و شاخص برداشت

لینک کمکی