فایل ورد word اثر کادميم بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيک در ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ تحت شرايط آبکشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word اثر کادميم بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيک در ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ تحت شرايط آبکشت دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word اثر کادميم بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيک در ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ تحت شرايط آبکشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word اثر کادميم بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيک در ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ تحت شرايط آبکشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word اثر کادميم بر برخي پارامترهاي فيزيولوژيک در ژنوتيپ هاي مختلف گلرنگ تحت شرايط آبکشت :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي

تعداد صفحات :14

به منظور بررسی اثر کادمیم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک ژنوتیپ های گلرنگ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و در محیط آبکشت در گلخانه آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1391 اجرا گردید. چهار سطح کادمیم (شاهد (صفر)، 5.1، 3 و 5.4 میلی گرم در لیتر) و شش ژنوتیپ گلرنگ (اراک 2811، کوسه، نبراسکا،C111، K12 و S149 ) به عنوان فاکتورهای آزمایشی در نظر گرفته شدند. پارامترهای تعداد برگ در گیاه، وزن تر برگ، وزن تر ساقه، حجم ریشه، وزن خشک بخش هوایی و ریشه و غلظت کادمیم در ریشه و بخش هوایی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطح کادمیم محلول غذایی، تاثیر منفی کادمیم بر ویژگی های مختلف آشکارتر شد. اعمال تیمار 5.4 میلی گرم در لیتر کادمیم باعث کاهش 2.61، 5.37 و 8.71 درصدی در طول ریشه، تعداد برگ و حجم ریشه و افزایش حدود 52 و 156 برابری میزان غلظت کادمیم در شاخساره و ریشه نسبت به تیمار شاهد شد. غلظت کادمیم شاخساره در تمامی ژنوتیپ های مورد مطالعه کمتر از غلظت این عنصر در ریشه بود. از نتایج این آزمایش می توان چنین نتیجه گیری نمود که کادمیم سبب تغییر جدی در ویژگی های فیزیولوژیک و رشد گلرنگ گشته و بین ژنوتیپ های گلرنگ از این نظر تفاوت وجود دارد.
كلید واژه: فلزات سنگین، غلظت کادمیم، پارامترهای رشد گلرنگ

لینک کمکی