فایل ورد word تاثير محلول هاي غذايي مختلف بر عملکرد و برخي شاخص هاي رشدي کاهو در سيستم هيدروپونيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير محلول هاي غذايي مختلف بر عملکرد و برخي شاخص هاي رشدي کاهو در سيستم هيدروپونيک دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير محلول هاي غذايي مختلف بر عملکرد و برخي شاخص هاي رشدي کاهو در سيستم هيدروپونيک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير محلول هاي غذايي مختلف بر عملکرد و برخي شاخص هاي رشدي کاهو در سيستم هيدروپونيک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير محلول هاي غذايي مختلف بر عملکرد و برخي شاخص هاي رشدي کاهو در سيستم هيدروپونيک :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي

تعداد صفحات :10

آزمایشی برای شناسایی یک محلول بهینه از بین محلول های غذایی رایج برای پرورش کاهو در دانشگاه تبریز انجام شد. در این آزمایش تاثیر چهار محلول غذایی (هوگلند NSHog، ناپ-NSKnop، انگلستان NSUK و محلول دانشگاه تبریز NSUT) بر روی دو رقم کاهو (سیاهو و کانکویستادور) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی بررسی و صفاتی مانند شاخص کلروفیل، کارایی فتوسنتز، عارضه فیزیولوژیکی سوختگی حاشیه برگ (Tip Burn)، وزن تر و خشک، سطح برگ و تعداد برگ خوراکی اندازه گیری شد. گیاهان در بستر پرلایت کشت و محلول رسانی به پای بوته به صورت دستی انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که محلول های غذایی تاثیر معنی دار روی صفات رویشی دارند. به طوری که گیاهان تیمار شده با محلول غذایی انگلستان بیشترین وزن تر، وزن خشک، سطح برگ و تعداد برگ خوراکی را دارا بودند. کمترین میزان وزن تر، وزن خشک، سطح برگ و تعداد برگ خوراکی در تغذیه با محلول دانشگاه تبریز مشاهده شد. نتایج حاکی از وجود تفاوت معنی داری بین ارقام در برخی از صفات بود. رقم سیاهو وزن تر، سطح برگ و تعداد برگ خوراکی، بیشتری نسبت به رقم کانکویستادور داشت. اثر متقابل رقم و نوع محلول غذایی بر صفت شاخص کلروفیل معنی دار شد. با توجه به نتایج می توان گفت که محلول غذایی انگلستان در این آزمایش به عنوان بهترین محلول غذایی برای کشت بدون خاک کاهو می باشد.
كلید واژه: محلول غذایی، کشت گلخانه ای کاهو، آبکشت، کیفیت، عملکرد

لینک کمکی