فایل ورد word پاسخ سيستم هاي تربيت کماني و سنتي به سايه دهي در رز بريدني رقم آوالانژ (Rosa hybrida cv. Avalanche)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word پاسخ سيستم هاي تربيت کماني و سنتي به سايه دهي در رز بريدني رقم آوالانژ (Rosa hybrida cv. Avalanche) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word پاسخ سيستم هاي تربيت کماني و سنتي به سايه دهي در رز بريدني رقم آوالانژ (Rosa hybrida cv. Avalanche)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word پاسخ سيستم هاي تربيت کماني و سنتي به سايه دهي در رز بريدني رقم آوالانژ (Rosa hybrida cv. Avalanche)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word پاسخ سيستم هاي تربيت کماني و سنتي به سايه دهي در رز بريدني رقم آوالانژ (Rosa hybrida cv. Avalanche) :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي

تعداد صفحات :9

امروزه سیستم های تربیتی مختلفی به منظور پرورش رزهای گلخانه ای به کار گرفته می شوند. برخی از سیستم های تربیتی اجازه نفوذ نور بیشتری به درون تاج پوشه داده و از این رو میزان فتوسنتز تاج پوشه افزایش می یابد. هدف از این تحقیق ارزیابی پاسخ سیستم های تربیت کمانی و سنتی به سایه دهی (شدت نور کامل، سایه 25، 50 و 65 درصد) و اثر سایه دهی روی کیفیت بازارپسندی گل بریدنی رز رقم آوالانژ در شرایط گلخانه بود. آزمایش به صورت کرت های خرد شده، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، در چهار تکرار با دو نمونه در هر واحد آزمایشی اجرا شد. نتایج نشان داد که سیستم های تربیتی بر برخی صفات کیفی تاثیرگذار بودند. گیاهان تربیت شده با روش کمانی، شاخه طویل تر با وزن تر و خشک بیشتر و هم چنین سطح برگ بیشتری نسبت به شاخه های سرزنی شده تولید کردند. در هر دو سیستم تربیتی، تفات معنی داری در ارتباط با زمان جوانه زنی، قطر شاخه گل و سطح برگ ویژه مشاهده نشد. افزایش سایه دهی به طور معنی داری وزن تر و خشک شاخه و قطر شاخه گل را کاهش داد؛ در حالی که باعث افزایش سطح ویژه برگ شد. با این وجود، سایه دهی تاثیر معنی داری بر طول شاخه و سطح برگ نشان نداد . بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، کاربرد روش تربیت کمانی می تواند منجر به بهبود ویژگی های کیفی رزهای بریدنی نسبت به سیستم تربیت سنتی، تحت شدت نور کم و یا تنش سایه گردد.
كلید واژه: سیستم های تربیتی، خمش شاخه، سایه دهی، تاج پوشه

لینک کمکی