فایل ورد word ارزيابي فعاليت آنزيم فسفاتاز قليايي و قابليت استفاده شکل هاي مختلف فسفر براي گياه لوبيا (Phaseolus vulgaris) در تعدادي از خاک هاي آهکي تيمار شده با لجن فاضلاب شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word ارزيابي فعاليت آنزيم فسفاتاز قليايي و قابليت استفاده شکل هاي مختلف فسفر براي گياه لوبيا (Phaseolus vulgaris) در تعدادي از خاک هاي آهکي تيمار شده با لجن فاضلاب شهري دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word ارزيابي فعاليت آنزيم فسفاتاز قليايي و قابليت استفاده شکل هاي مختلف فسفر براي گياه لوبيا (Phaseolus vulgaris) در تعدادي از خاک هاي آهکي تيمار شده با لجن فاضلاب شهري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word ارزيابي فعاليت آنزيم فسفاتاز قليايي و قابليت استفاده شکل هاي مختلف فسفر براي گياه لوبيا (Phaseolus vulgaris) در تعدادي از خاک هاي آهکي تيمار شده با لجن فاضلاب شهري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word ارزيابي فعاليت آنزيم فسفاتاز قليايي و قابليت استفاده شکل هاي مختلف فسفر براي گياه لوبيا (Phaseolus vulgaris) در تعدادي از خاک هاي آهکي تيمار شده با لجن فاضلاب شهري :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي

تعداد صفحات :14

برای ارزیابی ارتباط بین اجزای مختلف فسفر و آنزیم فسفاتاز قلیایی با شاخص های گیاه لوبیا در 10 نوع خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری از استان چهارمحال و بختیاری، پژوهشی در گلخانه اجرا شد. در ابتدا، نمونه های خاک تهیه شده یک ماه با لجن فاضلاب شهری در نرخی معادل با 1% وزنی/وزنی خوابانیده شدند. سپس، شکل های مختلف فسفر که شامل فسفر پیوند شده به اکسیدهای آهن و آلومینیوم (NaOH+CB]-P])، فسفر مسدود شده در اکسیدهای آهن (CBD-P) و فسفر در ارتباط با کلسیم (HCl-P)، به روش عصاره گیری مرحله ای اولسن و سامرز تعیین شد. هم چنین، فسفر کل، فسفر آلی (OP) و فسفر باقی مانده (Residual-P) نیز تعیین شدند. فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس، به منظور بررسی شاخص های گیاه لوبیا، یک کشت گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در ده نوع خاک اجرا شد. نتایج نشان داد که فراوانی اجزای فسفر عمدتا به صورت زیر کاهش یافت: HCl-P>Residual-P>[NaOH+CB]-P>OP>CBD-P. هم چنین، همبستگی معنی داری بین فعالیت آنزیم فسفاتاز قلیایی با جز CBD-P، فسفر آلی و فسفر کل وجود داشت. به علاوه، اجزای NaOH+CB]-P] و HCl-P همبستگی معنی داری با فسفر جذب شده توسط بخش هوایی لوبیا داشتند. به طورکلی، نتایج این تحقیق نشان داد که روش جزءبندی مرحله ای فسفر می تواند ابزار ارزشمندی در تعیین وضعیت فسفر خاک ها و قابلیت دسترسی این عنصر برای گیاهان در خاک های تیمار شده با لجن فاضلاب شهری فراهم کند.
كلید واژه: لجن فاضلاب، جز بندی فسفر، فسفاتاز قلیایی

لینک کمکی