فایل ورد word شناسايي ژنوتيپ هاي برتر گل داوودي بر اساس صفات فنولوژيک و ماندگاري گلداني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word شناسايي ژنوتيپ هاي برتر گل داوودي بر اساس صفات فنولوژيک و ماندگاري گلداني دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word شناسايي ژنوتيپ هاي برتر گل داوودي بر اساس صفات فنولوژيک و ماندگاري گلداني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word شناسايي ژنوتيپ هاي برتر گل داوودي بر اساس صفات فنولوژيک و ماندگاري گلداني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word شناسايي ژنوتيپ هاي برتر گل داوودي بر اساس صفات فنولوژيک و ماندگاري گلداني :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي

تعداد صفحات :13

گل داوودی یکی از مهم ترین گیاهان زینتی و دارویی در عرصه جهانی به شمار می-رود. در پژوهش حاضر، تنوع موجود بین 50 ژنوتیپ گل داوودی توسط خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس تجزیه واریانس داده ها، تمام صفات مورد بررسی معنی دار بودند و ضریب تغییرات ژنتیکی برای اکثر صفات بیش از 40% بود. بیشترین توارث پذیری عمومی مربوط به زمان رنگ گیری غنچه گل (59.90 درصد) و ماندگاری گلدانی (3.88 درصد) بود. کمترین وراثت پذیری را زمان باز شدن گلچه لوله ای (05.6 درصد) به خود اختصاص داد. در تجزیه رگرسیون گام به گام برای متغیر وابسته ماندگاری گلدانی، صفات زمان رنگ گیری غنچه گل، زمان شکوفایی کامل گل و زمان ریزش گرده توانستند وارد مدل شوند. بر این اساس، طول دوره رویشی و رفتار گلچه های زبانه-ای و لوله ای بر ماندگاری گلدانی تاثیر دارند. از سوی دیگر، تجزیه خوشه ای به روش حداقل واریانس وارد، ژنوتیپ های مورد مطالعه را به شش گروه تقسیم کرد. دو ژنوتیپ «افروز و نامعلوم1» با دوره رویشی کوتاه، ریزش گرده دیرهنگام و ماندگاری گلدانی بالا در گروه جداگانه ای قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ژنوتیپ های داوودی مورد مطالعه از پتانسیل ژنتیکی بسیار مطلوبی برخوردارند و بسته به هدف، بسیاری از آنها را می توان جهت بهبود صفات مختلف در برنامه های اصلاحی به کار برد.
كلید واژه: گیاهان زینتی، تجزیه خوشه ای، توارث پذیری عمومی، پتانسیل ژنتیکی

لینک کمکی