فایل ورد word تاثير شوري بر وضعيت آب برگ، غلظت پرولين، کل قندهاي محلول و فعاليت آنتي اکسيداني گياه ارزن پادزهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير شوري بر وضعيت آب برگ، غلظت پرولين، کل قندهاي محلول و فعاليت آنتي اکسيداني گياه ارزن پادزهري دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير شوري بر وضعيت آب برگ، غلظت پرولين، کل قندهاي محلول و فعاليت آنتي اکسيداني گياه ارزن پادزهري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير شوري بر وضعيت آب برگ، غلظت پرولين، کل قندهاي محلول و فعاليت آنتي اکسيداني گياه ارزن پادزهري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير شوري بر وضعيت آب برگ، غلظت پرولين، کل قندهاي محلول و فعاليت آنتي اکسيداني گياه ارزن پادزهري :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي

تعداد صفحات :18

مطالعه تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در شرایط تنش، راهکار مناسبی جهت بررسی جنبه های وراثتی تحمل به تنش فراهم می آورد. در این مطالعه، تغییرات وضعیت آب، تنظیم کننده های اسمزی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان بافت برگ گیاه ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz) تحت تنش شوری در شرایط گلخانه طی پنج هفته متوالی ارزیابی شد. اعمال تیمارهای شوری آب آبیاری (صفر (شاهد)، 70، 140، 210 و 280 میلی مولار NaCl) در مرحله چهار برگی گیاهچه ها آغاز شد. نتایج نشان داد که اختلاف بین بیشترین محتوای نسبی آب برگ در تیمار غیر شور در مقایسه با کمترین مقدار در تیمار 280 میلی مولار شوری به ترتیب 67.8، 31، 25، 28 و 27 درصد در هفته های اول تا پنجم بود. پتانسیل اسمزی آب برگ در تیمارهای مختلف شوری با گذشت زمان روندی کاهشی نشان داد و از 717.0-مگاپاسکال در هفته اول به 26.1-مگاپاسکال در هفته پنجم پس از اعمال تنش رسید. مقدار کل کربوهیدرات های محلول برگ نیز با شوری کاهش یافت. در 28 روز پس از اعمال تنش، فعالیت اسکوربات پراکسیداز در تیمار غیر شور 40% بیشتر از تیمار 280 میلی مولار بود؛ هر چند بیشترین فعالیت آنزیم اسکوربات پراکسیداز به تیمار 70 میلی مولار شوری تعلق داشت. محتوای نسبی آب برگ (**62.0=r) و پایداری غشا (**52.0=r) بیشترین همبستگی مثبت را با تولید ماده خشک گیاه ارزن پادزهری داشتند. هم چنین، افزایش فعالیت مهار رادیکال SPPH (r=0.61**) و فنول کل (**69.0-=r) در تولید ماده خشک و تحمل شرایط شور نقش موثری داشتند. روش رگرسیون گام به گام نشان داد که غلظت کل فنول (722.0-=b) و مقدار پرولین بخش هوایی (265.0-=b) از مولفه های اصلی تحمل به شوری در گیاه ارزن پادزهری محسوب می شوند.
كلید واژه: پتانسیل اسمزی برگ، آسکوربات پراکسیداز، پایداری غشای سلول، فعالیت مهار رادیکال DPPH

لینک کمکی