فایل ورد word اثر جايگزيني بتائين با بخشي از متيونين بر بيان ژن آنزيم ماليک در مرغان تخمگذار تحت تنش با استفاده از روش Real-Time PCR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word اثر جايگزيني بتائين با بخشي از متيونين بر بيان ژن آنزيم ماليک در مرغان تخمگذار تحت تنش با استفاده از روش Real-Time PCR دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word اثر جايگزيني بتائين با بخشي از متيونين بر بيان ژن آنزيم ماليک در مرغان تخمگذار تحت تنش با استفاده از روش Real-Time PCR  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word اثر جايگزيني بتائين با بخشي از متيونين بر بيان ژن آنزيم ماليک در مرغان تخمگذار تحت تنش با استفاده از روش Real-Time PCR،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word اثر جايگزيني بتائين با بخشي از متيونين بر بيان ژن آنزيم ماليک در مرغان تخمگذار تحت تنش با استفاده از روش Real-Time PCR :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ژنتيك نوين

تعداد صفحات :6

این تحقیق به منظور ارزیابی اثر جایگزینی بتائین با بخشی از متیونین بر بیان ژن آنزیم مالیک در مرغان تخمگذار تحت تنش اجرا شد. 96 قطعه مرغ (سویه تخمگذار تجاری های لاین W36 در سن 60 هفتگی در چرخه دوم تولید) به صورت طرح کاملا تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل با دو سطح جایگزینی بتائین با متیونین و دو سالن تیمار دمایی (تنش و بدون تنش) و سه تکرار و هشت مرغ در هر تکرار انجام شد. جهت اعمال تنش، مرغ های یک سالن را روزانه شش ساعت تحت دمای 35 درجه سانتی گراد قرار داده شد. دو سطح آزمایشی بتائین شامل جیره حاوی صددرصد متیونین به عنوان گروه شاهد و جیره حاوی 87 درصد متیونین و 13 درصد بتائین به عنوان آزمون مورد بررسی قرار گرفت. پس از دو ماه تغذیه، در انتهای آزمایش چهار مرغ از هر تکرار کشتار شده و پس از استخراج کل RNA از بافت کبد، و ساخت cDNA بیان ژن مورد نظر با کمک Real time PCR بررسی شد. نتایج نشان داد که افزودن بتائین به جیره سبب کاهش معنی دار بیان ژن آنزیم به میزان 2.47 واحد در بافت کبد شد(P< 0.01) . همچنین تحت تنش گرما بیان ژن آنزیم مالیک به طور معنی داری به میزان 1.96 واحد کاهش پیدا کرد(P< 0.01) . بنابراین بتائین و تنش گرما بیان ژن آنزیم مالیک را در سطح mRNA مهار کرده و قادر است نقش مهمی در کاهش میزان چربی کبدی ایفا کند.
كلید واژه: آنزیم مالیک، بتائین، بیان ژن، تنش گرما، مرغان تخمگذار

لینک کمکی