فایل ورد word بررسي الگوي بيان ژن BI-85 در ارقام حساس و متحمل گندم نان و خويشاوند وحشي آن، Aegilops crassa، تحت تنش شوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي الگوي بيان ژن BI-85 در ارقام حساس و متحمل گندم نان و خويشاوند وحشي آن، Aegilops crassa، تحت تنش شوري دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي الگوي بيان ژن BI-85 در ارقام حساس و متحمل گندم نان و خويشاوند وحشي آن، Aegilops crassa، تحت تنش شوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي الگوي بيان ژن BI-85 در ارقام حساس و متحمل گندم نان و خويشاوند وحشي آن، Aegilops crassa، تحت تنش شوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي الگوي بيان ژن BI-85 در ارقام حساس و متحمل گندم نان و خويشاوند وحشي آن، Aegilops crassa، تحت تنش شوري :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ژنتيك نوين

تعداد صفحات :9

این پژوهش با هدف شناسایی ژن های موثر در تحمل به شوری در گندم از طریق بررسی توالی های EST و بررسی نقش ژن رمزکننده (BI-85) BAX Inhibitor 1-like protein در پاسخ به تنش شوری اجرا شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات EST نشان داد که ژن BI-85 در پاسخ به تنش شوری افزایش بیان داشت. به همین دلیل این ژن جهت بررسی بیشتر و تایید نقش آن در پاسخ به تنش شوری در ژنوتیپ های زراعی متحمل و حساس گندم و خویشاوند وحشی Aegilops crassa انتخاب شد. بررسی بیان این ژن در بافت ریشه با استفاده از Real-time PCR در زمان های صفر، 12 ساعت و 3 هفته پس از اعمال تنش شوری نشان داد که میزان بیان این ژن تحت تنش شوری به طور معنی داری در Aegilops crassa (دارنده ژنومDD ) بیشتر از ژنوتیپ های زراعی متحمل و حساس افزایش می یابد اگرچه در شرایط بدون تنش میزان بیان آن در سه ژنوتیپ مورد آزمایش تفاوت معنی داری نداشت. میزان بیان ژن BI-85، 12 ساعت بعد از اعمال تنش به طور معنی داری نسبت به زمان قبل از تنش در Aegilops crassa افزایش یافت و سه هفته بعد از اعمال تنش به شدت کاهش یافت در حالی که میزان بیان این ژن در ارقام گندم در زمان های قبل و بعد از تنش تفاوت معنی داری نداشت. به نظر می رسد که محصول ژنBI-85 در مسیرهای انتقال علائم خاصی که تنها در ژنوتیپ های متحمل وحشی وجود دارند و باعث افزایش تحمل نسبت به تنش شوری می شوند نقش دارد و همچنین محصول ژن BI-85 به صورت بازخورد منفی سبب کنترل بیان این ژن می شود.
كلید واژه: بیان ژن، تنش شوری، ژنوم، DNA ،Real-time PCR

لینک کمکی