فایل ورد word تاثير چند نوع بستر ريشه زايي بر ريشه زايي قلمه هاي نيمه خشبي درختچه زينتي شيشه شور مجنون (Callistemon viminalis) در شرايط گلخانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير چند نوع بستر ريشه زايي بر ريشه زايي قلمه هاي نيمه خشبي درختچه زينتي شيشه شور مجنون (Callistemon viminalis) در شرايط گلخانه دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير چند نوع بستر ريشه زايي بر ريشه زايي قلمه هاي نيمه خشبي درختچه زينتي شيشه شور مجنون (Callistemon viminalis) در شرايط گلخانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير چند نوع بستر ريشه زايي بر ريشه زايي قلمه هاي نيمه خشبي درختچه زينتي شيشه شور مجنون (Callistemon viminalis) در شرايط گلخانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير چند نوع بستر ريشه زايي بر ريشه زايي قلمه هاي نيمه خشبي درختچه زينتي شيشه شور مجنون (Callistemon viminalis) در شرايط گلخانه :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي

تعداد صفحات :13

با توجه به تاثیر بستر ریشه زایی بر ریشه زایی قلمه گیاهان مختلف، پژوهشی با هدف بررسی تاثیر بسترهای ریشه زایی ماسه، ماسه+کوکوپیت، ماسه+پرلایت، کوکوپیت+پرلایت و ماسه+کوکوپیت+پرلایت بر ریشه زایی قلمه های درختچه شیشه شور مجنون، در دهه آخر مرداد سال 1389 طرح ریزی شد. پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. قلمه ها پس از اعمال زخم زنی در قسمت ته آنها، تحت شرایط سیستم مه افشان کشت شدند. پس از 45 روز، فاکتورهای درصد ریشه زایی، درصد زنده مانی قلمه های ریشه دار پس از انتقال به گلدان، تعداد ریشه، بلندترین طول ریشه، میانگین طول ریشه، تعداد شاخه های جدید و وزن خشک ریشه در قلمه های خارج شده از بستر بررسی شد. نتایج نشان داد که اثر بسترهای ریشه زایی بر طول بلندترین ریشه، میانگین طول ریشه، درصد زنده مانی قلمه های ریشه دار شده و تعداد شاخه های جدید معنی دار بود. از لحاظ آماری، بیشترین میانگین طول ریشه در بستر ماسه+کوکوپیت و بلندترین طول ریشه در بسترهای ماسه، ماسه+ کوکوپیت و کوکوپیت+پرلایت حاصل شد. بالاترین درصد زنده مانی قلمه ها پس از انتقال به گلدان از قلمه های ریشه دار شده در بسترهای ماسه+کوکوپیت، ماسه+پرلایت و ماسه+کوکوپیت+پرلایت به دست آمد. با توجه به مشاهدات و نتایج به دست آمده می توان بستر ماسه+کوکوپیت را در بین بسترهای مورد مطالعه، بستر مناسبی به منظور ریشه زایی قلمه های گیاه شیشه شور مجنون تحت شرایط سیستم مه افشان معرفی نمود.
كلید واژه: بستر کشت، ویژگی های ریشه، زنده مانی، سیستم مه افشان

لینک کمکی