فایل ورد word تاثير غلظت و زمان هاي مختلف کاربرد اسيد هيوميک بر ويژگي هاي کمي و کيفي گل بريده شب بو «رقم Hanza»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير غلظت و زمان هاي مختلف کاربرد اسيد هيوميک بر ويژگي هاي کمي و کيفي گل بريده شب بو «رقم Hanza» دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير غلظت و زمان هاي مختلف کاربرد اسيد هيوميک بر ويژگي هاي کمي و کيفي گل بريده شب بو «رقم Hanza»  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير غلظت و زمان هاي مختلف کاربرد اسيد هيوميک بر ويژگي هاي کمي و کيفي گل بريده شب بو «رقم Hanza»،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير غلظت و زمان هاي مختلف کاربرد اسيد هيوميک بر ويژگي هاي کمي و کيفي گل بريده شب بو «رقم Hanza» :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي

تعداد صفحات :18

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسید هیومیک (صفر، 100، 500 و 1000 میلی گرم در لیتر) و زمان های مختلف محلول پاشی (1، 2، 3 و 4 هفته یکبار محلول پاشی) بر رشد و عملکرد گل بریده شب بو «رقم هانزا» به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 16 تیمار و 7 تکرار صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها در گیاهان مورد بررسی، تفاوت معنی داری را در تعداد برگ، ارتفاع گیاه و میزان کلروفیل اندازه گیری شده در غلظت های مختلف اسید هیومیک نشان داد. در حالی که زمان های مختلف محلول پاشی نتایج معنی داری را در صفات اندازه گیری شده نشان ندادند. هم چنین، مدت زمان تا اولین گل دهی در گیاهان تیمار شده با غلظت های مختلف اسید هیومیک کوتاه گردید. بیشترین تعداد روز تا گل دهی (139 روز) مربوط به تیمار شاهد بود که اختلاف معنی داری را با تیمارهای 500 و 1000 میلی گرم در لیتر اسید هیومیک نشان داد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر غلظت بر میزان فلورسانس حداکثر (Fm) و اثر زمان های مختلف محلول پاشی بر فلورسانس حداقل (F0) و فلورسانس متغیر (Fv) اختلاف معنی داری را در سطح احتمال 5% داشت. بیشترین مقدار فلورسانس حداکثر، حداقل و متغیر (به ترتیب 58.1453، 16.270 و 42.1183) در تیمار 500 میلی گرم در لیتر اسید هیومیک به دست آمد. عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی (Fv/Fm) اختلاف معنی داری را در تیمارهای مختلف آزمایشی نشان نداد.
كلید واژه: رشد، شب بو، کلروفیل، گل دهی، فلورسانس

لینک کمکی