فایل ورد word تاثير نسبت اوره: آمونيوم: نيترات محلول غذايي بر غلظت عناصر معدني و عمر گل جايي گل ورد (.Rosa hybrid L) در کشت بدون خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير نسبت اوره: آمونيوم: نيترات محلول غذايي بر غلظت عناصر معدني و عمر گل جايي گل ورد (.Rosa hybrid L) در کشت بدون خاک دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير نسبت اوره: آمونيوم: نيترات محلول غذايي بر غلظت عناصر معدني و عمر گل جايي گل ورد (.Rosa hybrid L) در کشت بدون خاک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير نسبت اوره: آمونيوم: نيترات محلول غذايي بر غلظت عناصر معدني و عمر گل جايي گل ورد (.Rosa hybrid L) در کشت بدون خاک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير نسبت اوره: آمونيوم: نيترات محلول غذايي بر غلظت عناصر معدني و عمر گل جايي گل ورد (.Rosa hybrid L) در کشت بدون خاک :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي

تعداد صفحات :17

در نظام های کشت بدون خاک، نسبت نیتروژن کاربردی در محلول های غذایی یکی از عوامل مهم در تولید گل ورد به شمار می آید. به منظور بررسی نسبت های منابع مختلف نیتروژن کاربردی برغلظت عناصر معدنی و عمرگل جایی گل ورد، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت نسبت مختلف اوره: آمونیوم: نیترات (0:100:0، 50:50:0، 0:0:100، 50:0:50، 50:25:25، 70:15:15 و 100:0:0)، با سه تکرار و دو مشاهده در هر تکرار در یک گلخانه تجاری پرورش گل ورد در شهر یاسوج انجام گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش آمونیوم و اوره در محلول غذایی، غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم به شدت کاهش یافت. کمترین غلظت کلسیم در گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی حاوی نسبت 0:100:0 اوره: آمونیوم: نیترات مشاهده گردید. با افزایش نسبت نیترات در محلول غذایی، غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم افزایش یافت. غلظت آهن، روی و مس با افزایش میزان اوره و آمونیوم در محلول های غذایی کاهش شدیدی را نشان داد؛ ولی با افزایش نسبت نیترات در محلول غذایی افزایش یافت. هم چنین، با افزایش میزان اوره در محلول غذایی، عمر گل جایی کاهش یافت. به طوری که کمترین عمر گل جایی در گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی حاوی 100% اوره به مقدار 1.11 روز مشاهده گردید. بیشترین عمر گل جایی در گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی حاوی نسبت 50:25:25 اوره: آمونیوم: نیترات به مقدار 6.17 روز مشاهده گردید. به طورکلی، نتایج این پژوهش نشان داد که نسبت 70:15:15 و 50:25:25 اوره: آمونیوم: نیترات جهت بهبود کمیت و کیفیت گل ورد در نظام کشت بدون خاک مناسب می باشد.
كلید واژه: کلسیم، نیتروژن، عناصر کم مصرف، عناصر پرمصرف

لینک کمکی