فایل ورد word مطالعه روابط ژنتيکي برخي از گونه هاي مرکبات با استفاده از ريزماهواره هاي (EST-SSR) شناسايي شده از توالي يابي ترنسکريپتوم کلمانتين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مطالعه روابط ژنتيکي برخي از گونه هاي مرکبات با استفاده از ريزماهواره هاي (EST-SSR) شناسايي شده از توالي يابي ترنسکريپتوم کلمانتين دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مطالعه روابط ژنتيکي برخي از گونه هاي مرکبات با استفاده از ريزماهواره هاي (EST-SSR) شناسايي شده از توالي يابي ترنسکريپتوم کلمانتين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مطالعه روابط ژنتيکي برخي از گونه هاي مرکبات با استفاده از ريزماهواره هاي (EST-SSR) شناسايي شده از توالي يابي ترنسکريپتوم کلمانتين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مطالعه روابط ژنتيکي برخي از گونه هاي مرکبات با استفاده از ريزماهواره هاي (EST-SSR) شناسايي شده از توالي يابي ترنسکريپتوم کلمانتين :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ژنتيك نوين

تعداد صفحات :13

نشانگرهای ریزماهواره در بررسی تکامل نژادی و تهیه نقشه های ژنی و لینکاژی نقش موثری دارند. در سال های اخیر مطالعات بسیاری برای شناسایی نشانگرهای ریزماهواره (با مبدا ژنوم یا ترنسکریپتوم) در گونه های مختلف مرکبات با استفاده از روش های متداول انجام شده است. در این مطالعه برای اولین بار از داده های بدست آمده از توالی یابی عمیق ترنسکریپتوم نارنگی کلمانتین (Citrus clementina) برای شناسایی مکان های ریزماهواره در مرکبات استفاده شد. به منظور ارزیابی کارآیی ریزماهواره های بدست آمده از این روش در مطالعات روابط فیلوژنی، برای تعدادی از این مکان ها آغازگر طراحی و الگوی باندی آن ها در 34 ژنوتیپ مرکبات بررسی شد. در مجموع 9082 مکان ریزماهواره از 75659 یونی ژن بدست آمده از توالی یابی عمیق ترنسکریپتوم نارنگی کلمانتین، شناسایی شد که بیشترین فراوانی به ترتیب مربوط به ریزماهواره های دو و سه نوکلئوتیدی بود. تعداد بالای EST-SSRهای بدست آمده نشان دهنده بازده بالای روش نسل جدید توالی یابی در شناسایی نشانگرهای مولکولی بود. 25 مکان ریزماهواره دو و سه نوکلئوتیدی برای طراحی آغازگر انتخاب شدند. در مجموع 65 آلل با میانگین 4.25 آلل در هر مکان و میانگین آلل موثر 2.53 از 16 جفت آغازگر چندشکل و با کیفیت تفکیک بالا بدست آمد. میانگین محتوای اطلاعات چندشکلی 0.48 بود که بیشترین مقدار آن در مکان های ABRII7 و ABRII9 مشاهده شد. مطالعه روابط ژنتیکی 34 ژنوتیپ مرکبات به روش تجزیه خوشه ای بر اساس الگوریتم NJ و فاصله Uncorrected P انجام شد. بر این اساس همه ژنوتیپ ها در چهار گروه پوملو، سیترون، ماندرین و نارنج سه برگ قرار گرفتند. شباهت بالای طبقه بندی بدست آمده با سایر مطالعات تنوع ژنتیکی مرکبات نشان دهنده کیفیت بالای نشانگرهای بدست آمده از روش توالی یابی عمیق ترنسکریپتوم است.
كلید واژه: ترنسکریپتوم، تنوع ژنتیکی، توالی یابی نسل جدید، نارنگی کلمانتین، EST-SSR

لینک کمکی