فایل ورد word تاثير شوري و نسبت هاي مختلف منيزيم به کلسيم بر کلونيزاسيون ميکوريزي و صفات رويشي گياه سورگوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير شوري و نسبت هاي مختلف منيزيم به کلسيم بر کلونيزاسيون ميکوريزي و صفات رويشي گياه سورگوم دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير شوري و نسبت هاي مختلف منيزيم به کلسيم بر کلونيزاسيون ميکوريزي و صفات رويشي گياه سورگوم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير شوري و نسبت هاي مختلف منيزيم به کلسيم بر کلونيزاسيون ميکوريزي و صفات رويشي گياه سورگوم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير شوري و نسبت هاي مختلف منيزيم به کلسيم بر کلونيزاسيون ميکوريزي و صفات رويشي گياه سورگوم :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي

تعداد صفحات :16

قارچ های میکوریزی قادرند با گیاهان همزیست شده و با جذب برخی عناصر و کاهش اثرهای سوء شوری و سمیت عناصر، باعث بهبود رشد گیاه شوند. در این تحقیق، تاثیر سطوح مختلف شوری و نسبت های Mg/Ca بر درصد کلونیزاسیون قارچ Glomus sp. و صفات رویشی گیاه سورگوم تحت شرایط گلخانه، به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بررسی گردید. فاکتورها شامل سطوح شاهد و تلقیح شده با میکوریز، سطوح شوری (2، 5 و 10 دسی زیمنس بر متر) و نسبت های Mg/Ca (0.5، 1، 2 و 4) بود. نتایج نشان داد که با افزایش شوری، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه و طول اندام هوایی کاهش یافت؛ اما میزان کاهش این صفات در گیاهان میکوریزی نسبت به گیاهان شاهد به طور معنی داری (p<0.05) کمتر بود. میزان کلونیزاسیون در شوری 10 دسی زیمنس بر متر از 17.62 (شاهد) به 67.30 درصد کاهش یافت. با افزایش نسبت Mg/Ca، وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه و هم چنین درصد کلونیزاسیون افزایش یافت، که افزایش وزن تر و خشک در گیاهان تلقیح شده بیشتر بود. با توجه به نتایج مقایسه میانگین اثرهای متقابل نسبت Mg/Ca با میکوریز، درصد کلونیزاسیون به طور معنی داری افزایش یافت. به نظر می رسد که تلقیح نقش مهمی در افزایش پارامترهای رشد و کاهش آثار سوء شوری و منیزیم در گیاه سورگوم دارد.
كلید واژه: مقاومت به شوری، سمیت یون ها، تلقیح

لینک کمکی