فایل ورد word مطالعه تنوع ژنتيکي گندم نان (.Triticum aestivum L) به کمک نشانگرهاي ريزماهواره و تجزيه ارتباطي براي صفات فيزيولوژيک تحت تنش سرماي بهاره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مطالعه تنوع ژنتيکي گندم نان (.Triticum aestivum L) به کمک نشانگرهاي ريزماهواره و تجزيه ارتباطي براي صفات فيزيولوژيک تحت تنش سرماي بهاره دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مطالعه تنوع ژنتيکي گندم نان (.Triticum aestivum L) به کمک نشانگرهاي ريزماهواره و تجزيه ارتباطي براي صفات فيزيولوژيک تحت تنش سرماي بهاره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مطالعه تنوع ژنتيکي گندم نان (.Triticum aestivum L) به کمک نشانگرهاي ريزماهواره و تجزيه ارتباطي براي صفات فيزيولوژيک تحت تنش سرماي بهاره،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مطالعه تنوع ژنتيکي گندم نان (.Triticum aestivum L) به کمک نشانگرهاي ريزماهواره و تجزيه ارتباطي براي صفات فيزيولوژيک تحت تنش سرماي بهاره :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ژنتيك نوين

تعداد صفحات :13

وجود تنوع ژنتیکی برای تداوم و پیشرفت برنامه های به نژادی گیاهان زراعی و افزایش کارایی انتخاب ضروری است. در این راستا نشانگرهای مولکولی بطور موفقیت آمیز در ارزیابی تنوع ژنتیکی انواع گیاهان زراعی مورد استفاده قرار گرفته اند. بدین منظور 20 رقم گندم نان در قالب طرح کاملا تصادفی کشت شدند و 5 صفت فیزیولوژیک کلروفیل کل، کلروفیل a، کلروفیل b، کارتنوئید و پایداری غشا سیتوپلاسمی در آن ها اندازه گیری شد و همچنین در سطح مولکولی نیز از 12 جفت آغازگر ریزماهواره استفاده شد. جهت تعیین روابط ژنتیکی بین ارقام، تجزیه خوشه ای به روش Ward انجام و ارقام مورد بررسی به چهار گروه تقسیم شدند. سطح اطلاعات چند شکلی از 0.32 (مکان ژنی Xgwm10) تا 0.725 (مکان ژنیXgwm33 ) برای نشانگرهای SSR متفاوت بود. با استفاده از روش رگرسیون گام به گام ارتباط بین هر کدام از 5 صفت فیزیولوژیک و 40 نشانگر چند شکل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام ارتباط معنی دار دو نشانگر را با 5 صفت فیزیولوژیک در دمای شاهد (8°C) و ارتباط معنی دار 6 نشانگر را با 5 صفت تحت تنش شدید (-2°C) نشان داد که می توان از آن ها در انتخاب مقدماتی در برنامه های اصلاحی استفاده کرد. همچنین نتایج نشان داد که برخی ازنشانگرها با بیش از یک صفت ارتباط دارند که بیانگر پیوستگی صفات با یکدیگر و یا تاثیر ژن های چند اثره می تواند باشد.
كلید واژه: تجزیه ارتباط، تنش سرمای بهاره، تنوع ژنتیکی، گندم، نشانگر ریزماهواره

لینک کمکی