فایل ورد word تاثير سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد و شاخص هاي رشد گياه گوجه فرنگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد و شاخص هاي رشد گياه گوجه فرنگي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد و شاخص هاي رشد گياه گوجه فرنگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد و شاخص هاي رشد گياه گوجه فرنگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد و شاخص هاي رشد گياه گوجه فرنگي :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي

تعداد صفحات :18

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و شوری آب آبیاری بر عملکرد و شاخص های رشد گیاه گوجه فرنگی، آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل با سه تکرار و در قالب طرح پایه کاملا تصادفی اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح شوری (5.0، 5.2، 5.4 و 5.6 دسی زیمنس بر متر از منبع کلرید سدیم) و چهار سطح نیتروژن (صفر، 60، 120 و 240 کیلوگرم در هکتار) بودند. نتایج نشان داد که شوری باعث کاهش عملکرد میوه، ارتفاع گیاه، وزن خشک اندام های هوایی و سطح برگ گردید. بیشترین و کمترین مقدار این ویژگی ها در شوری های 5.0 و 5.6 دسی زیمنس بر متر مشاهده شد. با افزایش سطح شوری، وزن خشک ریشه افزایش یافت. بیشترین مقدار عملکرد میوه و ارتفاع گیاه از سطح 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد که با تیمار 240 کیلوگرم نیتروژن در هکتار اختلاف معنی دار نداشت. کمترین مقدار عملکرد میوه و شاخص های رشد گیاه از تیمار شاهد (صفر کیلوگرم نیتروژن در هکتار) به دست آمد. بیشترین مقدار عملکرد و ارتفاع گیاه از سطح 120 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و 5.0 دسی زیمنس بر متر شوری به دست آمد. بیشترین مقدار وزن خشک اندام های هوایی و سطح برگ گوجه فرنگی از سطح 240 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و 5.0 دسی زیمنس بر متر شوری (تیمار شاهد) حاصل شد. کمترین مقدار شاخص های رشد گیاه در تیمار صفر کیلوگرم در هکتار نیتروژن و 5.6 دسی زیمنس بر متر شوری اندازه گیری شد. بیشترین وزن خشک ریشه از سطح 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و 5.6 دسی زیمنس بر متر شوری و کمترین مقدار آن از سطح 5.0 دسی زیمنس بر متر شوری و صفر کیلوگرم در هکتار نیتروژن به دست آمد. نتایج نشان داد در محیط های دارای آب آبیاری شور، مصرف متعادل نیتروژن می تواند سبب کاهش و تعدیل اثر نامطلوب شوری بر عملکرد و شاخص های رشد گیاه گوجه فرنگی شود. ولی با افزایش سطح شوری آب آبیاری، مقدار نیتروژن مورد نیاز برای دستیابی به حداکثر عملکرد کاهش می یابد.
كلید واژه: سبزی گلخانه ای، شوری آب، کود شیمیایی

لینک کمکی