فایل ورد word ارزيابي روش نمونه برداري وجود يا عدم وجود براي تخمين تراکم جمعيت لاروها و دالان هاي لاروي Liriomyza sativae Blanchard روي خيار گلخانه اي در جيرفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word ارزيابي روش نمونه برداري وجود يا عدم وجود براي تخمين تراکم جمعيت لاروها و دالان هاي لاروي Liriomyza sativae Blanchard روي خيار گلخانه اي در جيرفت دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word ارزيابي روش نمونه برداري وجود يا عدم وجود براي تخمين تراکم جمعيت لاروها و دالان هاي لاروي Liriomyza sativae Blanchard روي خيار گلخانه اي در جيرفت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word ارزيابي روش نمونه برداري وجود يا عدم وجود براي تخمين تراکم جمعيت لاروها و دالان هاي لاروي Liriomyza sativae Blanchard روي خيار گلخانه اي در جيرفت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word ارزيابي روش نمونه برداري وجود يا عدم وجود براي تخمين تراکم جمعيت لاروها و دالان هاي لاروي Liriomyza sativae Blanchard روي خيار گلخانه اي در جيرفت :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فنون كشت هاي گلخانه اي

تعداد صفحات :10

به منظور ارزیابی روش نمونه برداری وجود یا عدم وجود (Presence–absence) در تخمین تراکم جمعیت لاروها و دالان های لاروی مگس مینوز برگ سبزی Liriomyza sativae Blanchard (Diptera: Agrimyzidae) روی برگ های خیار گلخانه ای، طی دو فصل زراعی 89 1388 و 90 1389، از یک گلخانه تحقیقاتی در شهرستان جیرفت نمونه برداری هفتگی به عمل آمد. در ابتدا، با استفاده از شاخص تیلور، پراکنش فضایی لاروها و دالان های لاروی این حشره به طور جداگانه برآورد شد. بر اساس مقادیر ضریب تبیین و F، مدل تیلور برای برآورد پراکنش فضایی مگس مینوز مناسب بود و مقدار ضریب b برای لاروها از 174.1 تا 317.1 و برای دالان های لاروی از 181.1 تا 219.1 نوسان داشت. از ضرایب شاخص تیلور برای بررسی روش نمونه گیری وجود یا عدم وجود، در مدل ویلسون و روم استفاده شد. نتایج آزمون c2 نشان داد که بین فراوانی مورد انتظار و مشاهده شده برگ های آلوده در هر بار نمونه برداری، تفاوت معنی داری وجود ندارد. لذا، با استفاده از نسبت برگ های آلوده می توان میانگین تراکم جمعیت لاروها و دالان های لاروی آفت را با دقت مناسبی تخمین زد و بدین ترتیب مقدار زیادی در وقت و هزینه صرفه جویی کرد.
كلید واژه: مگس مینوز برگ سبزی، پراکنش فضایی، محصولات گلخانه ای

لینک کمکی