فایل ورد word مقايسه توان ترسيب پايدار کربن فيتومس اکوسيستم مرتع طبيعي و مرتع مصنوعي (مطالعه موردي: منطقه کوهستاني ميدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقايسه توان ترسيب پايدار کربن فيتومس اکوسيستم مرتع طبيعي و مرتع مصنوعي (مطالعه موردي: منطقه کوهستاني ميدان) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقايسه توان ترسيب پايدار کربن فيتومس اکوسيستم مرتع طبيعي و مرتع مصنوعي (مطالعه موردي: منطقه کوهستاني ميدان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقايسه توان ترسيب پايدار کربن فيتومس اکوسيستم مرتع طبيعي و مرتع مصنوعي (مطالعه موردي: منطقه کوهستاني ميدان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقايسه توان ترسيب پايدار کربن فيتومس اکوسيستم مرتع طبيعي و مرتع مصنوعي (مطالعه موردي: منطقه کوهستاني ميدان) :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گياه و زيست بوم

تعداد صفحات :21

دی اکسید کربن به عنوان مهم ترین گاز گلخانه ای در اتمسفر و عامل اصلی افزایش گرمای جهانی و تغییر اقلیم در قرن اخیر، بایستی به روش های ممکن از اتمسفر جذب و ترسیب شود. ترسیب کربن زیستی، شامل جذب کربن اضافی اتمسفری توسط فیتومس، ساده ترین و ارزان ترین روش جهت کاهش تبعات تغییر اقلیم می باشد. اکوسیستم های مراتع طبیعی و مراتع مصنوعی توانایی زیادی در افزایش توان ترسیب کربن دارند. اکوسیستم مرتع مصنوعی حاصل تبدیل دیمزارهای کم بازده یک ساله به مراتع دست کاشت می باشد. به منظور مقایسه توان ترسیب کربن فیتومس اکوسیستم مرتع طبیعی و مرتع مصنوعی، در منطقه کوهستانی میدان در ارتفاعات شمال اسفراین، میزان کربن ترسیب شده دو گونه غالب Astragalus hypsogeton و Onobrichis cornuta در اکوسیستم مرتع طبیعی در دو بخش هوایی و زیرزمینی و گونه Medicago sativa در اکوسیستم مرتع مصنوعی، تنها در بخش فیتومس زیرزمینی، در هر پایه اندازه گیری و با استفاده از روابط رگرسیونی به دست آمده، در واحد سطح، برآورد گردید. نتایج مقایسه میانگین کربن ترسیب شده فیتومس زیرزمینی این دو اکوسیستم، با آزمون t مستقل، گویای اختلاف معنی دار آنها (P<0.01) بود، به طوری که میزان آن در اکوسیستم مرتع مصنوعی 5.6 برابر مرتع طبیعی بود. همچنین عدم اختلاف معنی دار میانگین ترسیب کربن فیتومس کل، در واحد سطح، در این دو اکوسیستم، حاصل مقایسه آن دو با آزمون t مستقل (P<0.05)، نشان داد، استقرار اکوسیستم مرتع مصنوعی به جای اکوسیستم کشت دیم یک ساله، می تواند علاوه بر حفظ منابع پایه اکولوژیکی، توان ترسیب پایدار کربن در واحد سطح را از نزدیک به صفر به سطح مقدار آن در مرتع طبیعی ارتقاء دهد.
كلید واژه: ترسیب کربن، فیتومس، منطقه میدان، مرتع طبیعی، مرتع مصنوعی

لینک کمکی