فایل ورد word تاثير تمرينات شديد تعادلي تکليف محور بر تعادل و تحرک عملکردي افراد سکته مغزي مزمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير تمرينات شديد تعادلي تکليف محور بر تعادل و تحرک عملکردي افراد سکته مغزي مزمن دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير تمرينات شديد تعادلي تکليف محور بر تعادل و تحرک عملکردي افراد سکته مغزي مزمن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير تمرينات شديد تعادلي تکليف محور بر تعادل و تحرک عملکردي افراد سکته مغزي مزمن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير تمرينات شديد تعادلي تکليف محور بر تعادل و تحرک عملکردي افراد سکته مغزي مزمن :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توانبخشي نوين (journal of MODERN REHABILITATION)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: یکی از رایجترین نواقص مشاهده شده بعد از سکته مغزی نقص در کنترل تنه و تعادل می باشد که می تواند منجر به ناتوانی یا وابستگی در بسیاری از فعالیت های عملکردی زندگی می شود. رویکردهای درمانی متنوعی در توان بخشی افراد سکته مغزی به کار رفته اما هنوز هیچ رویکرد پذیرفته شده منحصر به فردی برای توان بخشی افراد سکته مغزی وجود ندارد، با این حال شواهد بسیاری مبنی بر اینکه تمرینات تکلیف محور می تواند به عنوان یک درمان عصبی-حرکتی در توان بخشی موثر باشد وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تمرینات شدید تعادلی تکلیف محور بر تعادل و تحرک عملکردی در افراد سکته مغزی مزمن بوده است.روش بررسی: این مطالعه به روش مداخله ای- نیمه تجربی بر روی 13 مراجع سکته مغزی مزمن(4 زن و 9 مرد با میانگین سنی 55.07±8.41) با داشتن معیارهای ورود به مطالعه انجام شد. مداخله شامل 10 روز تمرین فشرده، که طی 2 هفته و در هر هفته به صورت 5 روز متوالی و روزانه 3 ساعت انجام شد. قبل و بعد از مداخله ارزیابی های «تعادلی برگ» و «آزمون زمان دار برخاستن و برگشتن (Time Up and Go :TUG)» انجام گرفت.یافته ها: تمرینات شدید تعادلی تکلیف محور در افراد سکته مغزی مزمن به طور معناداری، تعادل عملکردی را افزایش (P=0.005)، و نیز زمان تحرک عملکردی را کاهش داد(P=0.001).نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد که تمرینات شدید تعادلی تکلیف محور می تواند باعث بهبود تعادل عملکردی و تحرک عملکردی شود. با توجه به اینکه این تمرینات فقط بر روی یک گروه انجام شد نیاز به انجام تحقیقات دیگر با داشتن گروه کنترل مناسب به نظر می رسد. همچنین برای بررسی ماندگاری اثر تمرینات، پیگیری نتایج پیشنهاد می شود.
كلید واژه: سکته مغزی، تعادل عملکردی، تحرک عملکردی، رویکرد تکلیف محور، تمرینات شدید

لینک کمکی