فایل ورد word معادل سازي فرهنگي و بررسي خصوصيات روان سنجي نسخه فارسي مقياس شدت حمايت ها در افراد بزرگسال کم توان ذهني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word معادل سازي فرهنگي و بررسي خصوصيات روان سنجي نسخه فارسي مقياس شدت حمايت ها در افراد بزرگسال کم توان ذهني دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word معادل سازي فرهنگي و بررسي خصوصيات روان سنجي نسخه فارسي مقياس شدت حمايت ها در افراد بزرگسال کم توان ذهني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word معادل سازي فرهنگي و بررسي خصوصيات روان سنجي نسخه فارسي مقياس شدت حمايت ها در افراد بزرگسال کم توان ذهني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word معادل سازي فرهنگي و بررسي خصوصيات روان سنجي نسخه فارسي مقياس شدت حمايت ها در افراد بزرگسال کم توان ذهني :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توانبخشي نوين (journal of MODERN REHABILITATION)

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: تغییر نگرش ها نسبت به چگونگی ارزیابی نیازهای حمایتی در افراد کم توان ذهنی، از سال 1980، ضرورت ساخت و طراحی آزمون های مناسب در این رابطه را بیش از پیش مطرح کرد. در این راستا انجمن ناتوانی های رشدی و ذهنی آمریکا در پاسخ به این کمبودها آزمون مقیاس شدت حمایت ها (Supports Intensity Scale:SIS) را طراحی کرد. هدف این مطالعه معادل سازی فرهنگی و بررسی خصوصیات روان سنجی مقیاس شدت حمایت ها در افراد بزررگسال کم توان ذهنی بود.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 43 فرد کم توان ذهنی بزرگسال شرکت داشتند. ترجمه و معادل سازی فرهنگی این آزمون طبق روش ارزیابی بین المللی کیفیت زندگی (International Quality Of Life Assessment:IQOLA) انجام شد. روایی آزمون به شیوه روایی محتوایی کیفی و پایایی آن به روش ثبات درونی و آزمون - باز آزمون ارزیابی شد.یافته ها: مطابق پروتکل IQOLA، SIS از ترجمه آسان و کیفیت نسبتا مطلوبی برخوردار بود. بنابر نتایج بدست آمده تمامی آیتم های آزمون دارای روایی محتوایی بودند. ضرایب آلفای کرونباخ و تکرار پذیری نسبی به ترتیب برای تمامی خرده مقیاس ها در محدوه (0.80-0.99) و (0.90-0.99) قرار داشت.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نسخه فارسی و معادل سازی شده مقیاس شدت حمایت ها از روایی و پایایی قابل قبولی برای شناسایی الگو و شدت حمایت های مورد نیاز در افراد بزرگسال کم توان ذهنی برخودار است.
كلید واژه: معادل سازی، روایی، پایایی، کم توانی ذهنی، مقیاس شدت حمایت ها

لینک کمکی