فایل ورد word تاثير کاربرد تحريک مغناطيسي فراجمجمه اي مغز (TMS) در تغيير غلبه طرفي مغز در پردازش هاي زباني: استفاده از آزمون شنيدن دو گوشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير کاربرد تحريک مغناطيسي فراجمجمه اي مغز (TMS) در تغيير غلبه طرفي مغز در پردازش هاي زباني: استفاده از آزمون شنيدن دو گوشي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير کاربرد تحريک مغناطيسي فراجمجمه اي مغز (TMS) در تغيير غلبه طرفي مغز در پردازش هاي زباني: استفاده از آزمون شنيدن دو گوشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير کاربرد تحريک مغناطيسي فراجمجمه اي مغز (TMS) در تغيير غلبه طرفي مغز در پردازش هاي زباني: استفاده از آزمون شنيدن دو گوشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير کاربرد تحريک مغناطيسي فراجمجمه اي مغز (TMS) در تغيير غلبه طرفي مغز در پردازش هاي زباني: استفاده از آزمون شنيدن دو گوشي :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توانبخشي نوين (journal of MODERN REHABILITATION)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: تحریک مغنا طیسی فراجمجمه ای مغز، تکنیک نو ظهوری است که می توان به وسیله آن بخشی از مغز را فعال یا مهار کرد. قابلیت مهار یا فعالسازی انتخابی مناطق مختلف مغز، امیدهایی را در مورد کاربرد این روش برای بررسی سازماندهی زبان در مغز افراد طبیعی و همچنین توانبخشی بیماران زبان پریش ایجاد کرده است. از همین رو در این پژوهش ما به دنبال آنیم که تاثیر کاربرد (Transcranial Magnetic Stimulatin: TMS) با پروتکل مهاری را بر تغییرغلبه طرفی مغز در افراد عادی بسنجیم. از آنجا که آزمون شنیدن دو گوشی ابزاری ساده برای تعیین گوش برتر و نیمکره غالب در پردازش محرکات کلامی می باشد، در این پژوهش ما از نمره برتری گوش راست به عنوان شاخصی برای غلبه طرفی مغز استفاده کردیم.روش بررسی: در این پژوهش مقطعی مقایسه ای 14 بزرگسال فارسی زبان راست دست با شنوایی هنجار که سابقه بیماری های مغز و اعصاب و یا روانپزشکی نداشتند انتخاب شدند. مداخله(repetitive TMS) rTMS با پروتکل مهاری 1 هرتز با شدت 90% آستانه حرکتی برای مدت 10 دقیقه (600 پالس) بر روی منطقه بروکای نیمکره چپ هر یک از آزمودنیها اعمال شد. شاخص برتری گوش در دو مرحله قبل و بعد از اجرای rTMS با آزمون شنیدن دو گوشی (مهدوی و پیوندی) محاسبه شد.یافته ها: بر طبق نتایج این پژوهش، شاخص برتری گوش راست قبل و بعد از rTMS با استفاده از آزمون با آزمون تی - زوجی تفاوت معناداری را نشان نداد. نتیجه گیری: عدم مشاهده تغییر در برتری گوش راست پس از بکارگیری rTMS می تواند به دلیل عدم کفایت این پروتکل در تغییر غلبه طرفی مغز برای پردازش محرکات کلامی و یا عدم حساسیت کافی آزمون شنیدن دو گوشی مورد استفاده در این تحقیق، برای نشان دادن تغییرات ایجاد باشد. البته همراه کردن این تحقیق با تکنیکهای تصویربرداری عملکردی مغز می تواند به ارائه پاسخ روشن تر کمک کند.
كلید واژه: تحریک فرا جمجمه ای مغز (TMS)، غلبه طرفی مغز، برتری گوش راست (Right Ear Advantage: REA)، پردازشهای زبانی، شنیدن دو گوشی

لینک کمکی