فایل ورد word بررسي ناهنجاري هاي ستون فقرات و تعادل و ارتباط بين آنها در بيماران با سندرم داون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي ناهنجاري هاي ستون فقرات و تعادل و ارتباط بين آنها در بيماران با سندرم داون دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي ناهنجاري هاي ستون فقرات و تعادل و ارتباط بين آنها در بيماران با سندرم داون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي ناهنجاري هاي ستون فقرات و تعادل و ارتباط بين آنها در بيماران با سندرم داون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي ناهنجاري هاي ستون فقرات و تعادل و ارتباط بين آنها در بيماران با سندرم داون :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توانبخشي نوين (journal of MODERN REHABILITATION)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی ناهنجاری های ستون فقرات (کایفوز، لوردوز، اسکولیوز پشتی و کمری) و تعادل ایستا و پویا در عقب ماندگان ذهنی با و بدون سندرم داون و همچنین ارتباط بین آنها در افراد سندرم داون بود.روش بررسی: در این مطالعه 30 دانش آموز عقب مانده ذهنی با سندرم داون (میانگین سن 1.77±13.96 سال) و 30 دانش آموز عقب مانده ذهنی بدون سندرم داون (میانگین سن 1.96±14.30 سال) شرکت داشتند که به صورت تصادفی هدفدار به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. برای ارزیابی تعادل ایستا از تست اصلاح شده لک لک و برای ارزیابی تعادل پویا از تست راه رفتن پاشنه به پنجه استفاده شد. جهت اندازه گیری ناهنجاری های پاسچر از دستگاه اسپاینال موس استفاده شد.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف معنی داری بین تعادل ایستا و پویا، کایفوز و اسکولیوز پشتی و کمری در دو گروه عقب مانده ذهنی با و بدون سندرم داون وجود دارد. از طرفی بین تعادل ایستا با کایفوز، اسکولیوز پشتی و کمری و تعادل پویا با کایفوز، اسکولیوز پشتی و کمری ارتباط معنی داری وجود دارد. ولی ارتباط معنی داری بین تعادل و لوردوز وجود ندارد.نتیجه گیری: با توجه به ارتباط میان پاسچر و تعادل و نیازهای ویژه ای که عقب ماندگان ذهنی بویژه مبتلایان به سندرم داون در اجرای بهینه فعالیت های حرکتی روزمره خود دارند، بر اهمیت شناسایی خصوصیات ساختاری آنان و تجویز برنامه های اصلاحی پاسچر و ارتقاء تعادل آنان، تاکید می شود.
كلید واژه: سندرم داون، ناهنجاری های ستون فقرات، تعادل ایستا، تعادل پویا

لینک کمکی