فایل ورد word اثر خستگي حاصل از فعاليت پلايومتريک بر الگوي فعاليت عضله راست راني در مراحل مختلف پرش عمقي دختران فعال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word اثر خستگي حاصل از فعاليت پلايومتريک بر الگوي فعاليت عضله راست راني در مراحل مختلف پرش عمقي دختران فعال دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word اثر خستگي حاصل از فعاليت پلايومتريک بر الگوي فعاليت عضله راست راني در مراحل مختلف پرش عمقي دختران فعال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word اثر خستگي حاصل از فعاليت پلايومتريک بر الگوي فعاليت عضله راست راني در مراحل مختلف پرش عمقي دختران فعال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word اثر خستگي حاصل از فعاليت پلايومتريک بر الگوي فعاليت عضله راست راني در مراحل مختلف پرش عمقي دختران فعال :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توانبخشي نوين (journal of MODERN REHABILITATION)

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف : هدف مطالعه حاضر، تعیین اثر خستگی حاصل از یک جلسه تمرین پلایومتریک بر توانایی پرش عمودی و الگوی فعالیت عضله راست رانی پای برتر در مراحل پرش عمقی دختران فعال بود.روش بررسی : 17 دانشجوی دختر با میانگین سنی0.76 ±21.5 سال به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل 10 و 7 نفره تقسیم شدند. گروه تجربی یک جلسه تمرین پلایومتریک را اجرا نمود و گروه کنترل هیچ فعالیتی انجام نداد. قبل و پس از انجام تمرین، آزمون پرش عمودی با استفاده از ارگوجامپ و فعالیت الکتریکی عضله راست رانی پای برتر با استفاده از الکترومیوگرافی آزمون شد. نتایج آزمون پرش عمودی، کاهش عملکرد (F=4.5، P=0.04) و خستگی را تایید کرد. سیگنال خام الکترومیوگرافی بر اساس مراحل پرش عمقی، به 3 مرحله تقسیم و فقط 2 مرحله اول تحلیل شد. در هر مرحله، ماکزیمم دامنه فعالیت و زمان کل بدست آمد. برای مقایسه پس آزمون دو گروه از تحلیل واریانس چند متغیره (2×2) استفاده شد.یافته ها : پس از یک جلسه تمرین، ماکزیمم فعالیت عضله راست رانی در مرحله 1 و 2در گروه تجربی کاهش معناداری را نشان داد.نتیجه گیری : تحقیق حاضر نشان داد که خستگی عصبی حاصل از تمرین پلایومتریک در برنامه حرکتی (در مرحله پیش فعالیت) نیز اتفاق می افتد.
كلید واژه: پرش عمقی، تمرین پلایومتریک، پرش عمودی، الکترومیوگرافی، عضله راست رانی

لینک کمکی