فایل ورد word بررسي رابطه بين آرزوهاي شغلي و جامعه پذيري سازماني در ميان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي رابطه بين آرزوهاي شغلي و جامعه پذيري سازماني در ميان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ايران دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي رابطه بين آرزوهاي شغلي و جامعه پذيري سازماني در ميان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي رابطه بين آرزوهاي شغلي و جامعه پذيري سازماني در ميان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي رابطه بين آرزوهاي شغلي و جامعه پذيري سازماني در ميان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ايران :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت ورزشي (حركت)

تعداد صفحات :24

آرزوهای شغلی شامل مسیرهای شغلی است که به زندگی شغلی کارکنان تداوم، نظم و معنا می بخشد. این آرزوها منابع خودشناسی و ثبات در مسیر شغلی است. تحقیقات نشان داده است که توجه به آرزوهای شغلی در بهبود متغیرهای مدیریت منابع انسانی موثر است، از جمله جامعه پذیری سازمانی که نقش حیاتی در مراحل اولیه استخدام و مسیر شغلی کارکنان دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر فایل ورد word بررسي رابطه بين آرزوهاي شغلي و جامعه پذيري سازماني در ميان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ايران بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به شیوه میدانی بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان مرد و زن ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب کشور بود که با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند 263 نفر به عنوان نمونه آماری برای مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد آرزوهای شغلی بر اساس مدل بیگلیاردی و همکاران (2005) و جامعه پذیری سازمانی بر اساس مدل تائورمینا (1997) استفاده شد. از روش های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که بین آرزوهای شغلی و مولفه های آن (شایستگی فنی / کارکردی، شایستگی مدیریت عمومی، ثبات سازمانی، خلاقیت کارآفرینانه، خدمت یا تاثیر داشتن، خودمختاری / استقلال، سبک زندگی و چالش محض) با جامعه پذیری سازمانی و ابعاد آن (دریافت آموزش، تفاهم، حمایت کارکنان و چشم انداز از آینده سازمان) رابطه مثبت و معنادار در سطح P<0.01 وجود دارد. همچنین مشخص شد که مولفه های شایستگی مدیریت عمومی و ثبات سازمانی می توانند به طور مثبت و معنادار جامعه پذیری سازمانی را پیش بینی کنند. بنابراین آرزوهای شغلی کارکنان در تسهیل جامعه پذیری آنان نقش موثری دارد.
كلید واژه: آرزوهای شغلی، ایران، جامعه پذیری سازمانی، شمال غرب، کارکنان، ورزش و جوانان

لینک کمکی