فایل ورد word تاثير ترويج خدمات ورزشي رايگان بر انگيختگي و قصد آينده مصرف کننده در تبليغات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تاثير ترويج خدمات ورزشي رايگان بر انگيختگي و قصد آينده مصرف کننده در تبليغات دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تاثير ترويج خدمات ورزشي رايگان بر انگيختگي و قصد آينده مصرف کننده در تبليغات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تاثير ترويج خدمات ورزشي رايگان بر انگيختگي و قصد آينده مصرف کننده در تبليغات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تاثير ترويج خدمات ورزشي رايگان بر انگيختگي و قصد آينده مصرف کننده در تبليغات :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت ورزشي (حركت)

تعداد صفحات :21

آزمایش محصول، ابزار مهم بازاریابی برای تشکیل تصویر برند، نگرش به محصول و نیات رفتاری است. هدف از این پژوهش بررسی فایل ورد word تاثير ترويج خدمات ورزشي رايگان بر انگيختگي و قصد آينده مصرف کننده در تبليغات بود. روش تحقیق نیمه تجربی از نوع طرح فاکتوریل بین آزمودنی 2×3 بود. جامعه آماری دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران بودند و نمونه آماری نیز با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای (440 نفر) انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های انگیختگی مهرابیان و روسل (1974)، قصد آینده ماچلیت و ویلسون (1988) و مشارکت فردی زیچکوفسکی (1994) استفاده شد و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0.90، 0.93 و 0.89 به دست آمد. از روش آماری MANCOVA برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر اصلی ترویج آزمایش خدمات بر انگیختگی در آزمودنی هایی که تبلیغ با ترویج آزمایش رایگان خدمات مشاهده کرده اند، از آزمودنی هایی که تبلیغ مشابه بدون ترویج آزمایش خدمات مشاهده کرده اند، بیشتر است (P£0.001، = 315.01 (879 و 1) F). علاوه بر این اثر اصلی ترویج آزمایش خدمات بر قصد آینده در آزمودنی هایی که تبلیغ با ترویج آزمایش رایگان خدمات مشاهده کرده اند، از آزمودنی هایی که تبلیغ مشابه بدون ترویج آزمایش خدمات مشاهده کرده اند، بیشتر است (P£0.001، 476.03 =(879 و 1) F).
كلید واژه: انگیختگی، ترویج، تبلیغات، خدمات ورزشی، قصد آینده

لینک کمکی