فایل ورد word بررسي اولويت ها و راهکارهاي پيشرفت ورزش قهرماني جودوي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي اولويت ها و راهکارهاي پيشرفت ورزش قهرماني جودوي کشور دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي اولويت ها و راهکارهاي پيشرفت ورزش قهرماني جودوي کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي اولويت ها و راهکارهاي پيشرفت ورزش قهرماني جودوي کشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي اولويت ها و راهکارهاي پيشرفت ورزش قهرماني جودوي کشور :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت ورزشي (حركت)

تعداد صفحات :21

هدف از این پژوهش، فایل ورد word بررسي اولويت ها و راهکارهاي پيشرفت ورزش قهرماني جودوي کشور از دیدگاه صاحب نظران بود. جامعه آماری پژوهش کلیه صاحب نظران این رشته شامل ورزشکاران بزرگسال تیم ملی، مربیان و روسای هیات ها و مدیران ارشد فدراسیون (60 نفر) و نمونه آماری در دسترس برابر با 40 نفر بود. ابزار اندازه گیری پرسشنامه ای بر اساس مبانی نظری پژوهش بود که روایی آن با استفاده از نظرهای کارشناسان و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (0.94) تایید شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی و آزمون تحلیل عاملی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که کنترل و نظارت بر فعالیت های مربیان، برنامه ریزی مدون تقویم ورزشی فدراسیون و برگزاری اردوهای بلندمدت با بار عاملی 0.90، بیشترین اهمیت و الگوبرداری از کشورهای صاحب نام و ثبات مدیریت در فدراسیون، کمترین اهمیت را از دیدگاه صاحب نظران در راستای راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودو به خود اختصاص دادند. در نهایت، با شناسایی این راهکارها می توان مدیران را به جهت دهی دقیق تر برنامه ها و اهداف فدراسیون در راستای توسعه و پیشرفت این مهم کمک کرد.
كلید واژه: ایران، توسعه، جودو، راهبرد، ورزش قهرمانی

لینک کمکی