فایل ورد word مقايسه عوامل موثر بر هم ذات پنداري هواداران با تيم هاي ورزشي باسابقه و تيم هاي تازه تاسيس (مطالعه موردي هواداران تيم فوتبال سپاهان اصفهان و تيم فوتسال گيتي پسند اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقايسه عوامل موثر بر هم ذات پنداري هواداران با تيم هاي ورزشي باسابقه و تيم هاي تازه تاسيس (مطالعه موردي هواداران تيم فوتبال سپاهان اصفهان و تيم فوتسال گيتي پسند اصفهان) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقايسه عوامل موثر بر هم ذات پنداري هواداران با تيم هاي ورزشي باسابقه و تيم هاي تازه تاسيس (مطالعه موردي هواداران تيم فوتبال سپاهان اصفهان و تيم فوتسال گيتي پسند اصفهان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقايسه عوامل موثر بر هم ذات پنداري هواداران با تيم هاي ورزشي باسابقه و تيم هاي تازه تاسيس (مطالعه موردي هواداران تيم فوتبال سپاهان اصفهان و تيم فوتسال گيتي پسند اصفهان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقايسه عوامل موثر بر هم ذات پنداري هواداران با تيم هاي ورزشي باسابقه و تيم هاي تازه تاسيس (مطالعه موردي هواداران تيم فوتبال سپاهان اصفهان و تيم فوتسال گيتي پسند اصفهان) :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت ورزشي (حركت)

تعداد صفحات :26

هدف کلی تحقیق حاضر مقایسه عوامل موثر بر همذات پنداری هواداران تیم های ورزشی باسابقه و تیم های ورزشی تازه تاسیس بود. این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و از شاخه تحقیقات میدانی است. در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها و تعیین عوامل موثر بر ایجاد همذات پنداری هواداران از پرسشنامه محقق ساخته فرایند تحلیل سلسله مراتبی که روایی آن را متخصصان مدیریت ورزشی، بازاریابی و جامعه شناسی تایید کردند و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ 0.89 ارزیابی شد، استفاده شد. جامعه آماری تحقیق کلیه هواداران تیم فوتبال سپاهان و تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان بود که تعداد دقیق آنها مشخص نبود. بر اساس یک مطالعه مقدماتی و با استفاده از فرمول حجم نمونه جامعه نامحدود یک نمونه 126 نفری از هواداران تیم فوتبال سپاهان و یک نمونه 126 نفره از هواداران تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شدند. از نرم افزار SPSS16 به منظور تعیین پایایی و آمار توصیفی و از نرم افزار Expert Choice برای تجزیه و تحلیل داده ها و مقایسه های زوجی معیارهای همذات پنداری استفاده شد. بر اساس تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی نتایج نشان داد که در بین هواداران تیم تازه تاسیس فوتسال گیتی پسند اصفهان، « خاستگاه جغرافیایی» اساسی ترین عامل در همذات پنداری هواداران با تیم مورد علاقه شان است. پس از «خاستگاه جغرافیایی»، «سبک بازی»، «بازیکنان و مربیان ستاره»، «تعاملات اجتماعی» و «سابقه و تاریخچه موفقیت های تیمی» به ترتیب از دیگر عوامل موثر در احساس همذات پنداری هواداران مطرح بود. از طرف دیگر، نتایج مطالعه هواداران تیم فوتبال باسابقه سپاهان اصفهان نشان داد که عوامل موثر بر ایجاد احساس همذات پنداری هواداران با این تیم با عوامل موثر بر ایجاد احساس همذات پنداری هواداران با تیم فوتسال تازه تاسیس گیتی پسند اصفهان متفاوت بوده است. بدین ترتیب که در بین هواداران تیم فوتبال سپاهان اصفهان «سابقه و تاریخچه موفقیت های تیمی»، اساسی ترین عامل در همذات پنداری هواداران با تیم مورد علاقه خود محسوب شده است. «بازیکنان و مربیان ستاره»، «سبک بازی» و «تعاملات اجتماعی» و «خاستگاه جغرافیایی» نیز به ترتیب از دیگر اولویت های موثر در ایجاد همذات پنداری هواداران، است.
كلید واژه: تیم های باسابقه، تیم های تازه تاسیس، روش AHP، همذات پنداری، هواداران

لینک کمکی