فایل ورد word اثر کارآفريني سازماني بر جامعه پذيري سازماني و تعهد سازماني کارکنان ادارات تربيت بدني استان مازندران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word اثر کارآفريني سازماني بر جامعه پذيري سازماني و تعهد سازماني کارکنان ادارات تربيت بدني استان مازندران دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word اثر کارآفريني سازماني بر جامعه پذيري سازماني و تعهد سازماني کارکنان ادارات تربيت بدني استان مازندران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word اثر کارآفريني سازماني بر جامعه پذيري سازماني و تعهد سازماني کارکنان ادارات تربيت بدني استان مازندران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word اثر کارآفريني سازماني بر جامعه پذيري سازماني و تعهد سازماني کارکنان ادارات تربيت بدني استان مازندران :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت ورزشي (حركت)

تعداد صفحات :26

هدف از این تحقیق تعیین فایل ورد word اثر کارآفريني سازماني بر جامعه پذيري سازماني و تعهد سازماني کارکنان ادارات تربيت بدني استان مازندران بود که با روش تحقیق توصیفی - پیمایشی و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه تحقیق کلیه کارکنان ادارات تربیت بدنی استان مازندران (176 نفر) بودند. نمونه تحقیق برابر با جامعه در نظر گرفته شد (n= 176). به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کارآفرینی سازمانی (OEQ)، پرسشنامه جامعه پذیری سازمانی (OSQ) و پرسشنامه تعهد سازمانی (OCQ) استفاده شد. از آمار توصیفی و مدل یابی معادلات ساختاری با تاکید بر نرم افزار AMOS/18 برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که کارآفرینی سازمانی با ضریب مسیر (PC=0.36) بر جامعه پذیری سازمانی و با ضریب مسیر (PC=0.38) بر تعهد سازمانی اثرگذار است. همچنین جامعه پذیری با ضریب مسیر (PC=0.26) بر تعهد سازمانی اثرگذار است. به صورت کلی کارآفرینی سازمانی نقش مهمی در تعیین جامعه پذیری و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دارد.
كلید واژه: ادارات تربیت بدنی، تعهد سازمانی، جامعه پذیری سازمانی، کارآفرینی سازمان، مازندران

لینک کمکی