فایل ورد word ارتباط مديريت کيفيت جامع با بهره وري در ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word ارتباط مديريت کيفيت جامع با بهره وري در ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word ارتباط مديريت کيفيت جامع با بهره وري در ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word ارتباط مديريت کيفيت جامع با بهره وري در ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word ارتباط مديريت کيفيت جامع با بهره وري در ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت ورزشي (حركت)

تعداد صفحات :22

هدف از این پژوهش، تعیین فایل ورد word ارتباط مديريت کيفيت جامع با بهره وري در ادارات تربيت بدني استان آذربايجان شرقي است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی بود (112 نفر). برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت جامع و بهره وری سازمانی استفاده شد که روایی و پایایی آنها تایید شده است. مقدمه پرسشنامه نیز حاوی اطلاعات و ویژگی های فردی آزمودنی ها شامل جنس، سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و رشته تحصیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss و برای بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. ضمن آنکه برای مقایسه مدیریت کیفیت جامع در ادارات تربیت بدنی از آزمون یومان ویتنی استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین امتیاز TQM در کل جامعه مورد بررسی برابر 88.10 و انحراف معیاری برابر 16.34 است، همچنین بین تمامی معیارهای مدیریت کیفیت جامع و بهره وری سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
كلید واژه: بهره وری سازمانی، تربیت بدنی، کارکنان، مدیران، مدیریت کیفیت جامع

لینک کمکی