فایل ورد word رابطه هوش هيجاني، تعهد سازماني و رضايت شغلي کارکنان اداره کل تربيت بدني استان لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word رابطه هوش هيجاني، تعهد سازماني و رضايت شغلي کارکنان اداره کل تربيت بدني استان لرستان دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word رابطه هوش هيجاني، تعهد سازماني و رضايت شغلي کارکنان اداره کل تربيت بدني استان لرستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word رابطه هوش هيجاني، تعهد سازماني و رضايت شغلي کارکنان اداره کل تربيت بدني استان لرستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word رابطه هوش هيجاني، تعهد سازماني و رضايت شغلي کارکنان اداره کل تربيت بدني استان لرستان :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت ورزشي (حركت)

تعداد صفحات :25

هدف این پژوهش، تعیین رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی با هوش هیجانی کارکنان بود. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان لرستان بود (50 نفر) که به علت کوچک بودن حجم جامعه آماری، نمونه آماری تحقیق برابر با جامعه آماری است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هوش هیجانی مایر و سالوی (1995)، پرسشنامه تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر (1979) و پرسشنامه رضایت شغلی برایفیلد و روت (1951) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی (P= 0.001، r= 0.580) و رضایت شغلی (p= 0.001، r= 0.55) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد (p= 0.001، r= 0.535). نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که مولفه های شفاف سازی احساسات و توجه به احساسات در پیش بینی تعهد سازمانی و رضایت شغلی معنادار است.
كلید واژه: تربیت بدنی، هوش هیجانی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، لرستان

لینک کمکی