فایل ورد word تبيين و اولويت بندي موانع فراروي خصوصي سازي و مشارکت بخش خصوصي در توسعه ورزش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word تبيين و اولويت بندي موانع فراروي خصوصي سازي و مشارکت بخش خصوصي در توسعه ورزش دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word تبيين و اولويت بندي موانع فراروي خصوصي سازي و مشارکت بخش خصوصي در توسعه ورزش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word تبيين و اولويت بندي موانع فراروي خصوصي سازي و مشارکت بخش خصوصي در توسعه ورزش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word تبيين و اولويت بندي موانع فراروي خصوصي سازي و مشارکت بخش خصوصي در توسعه ورزش :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت ورزشي (حركت)

تعداد صفحات :27

هدف از این پژوهش، تبیین و اولویت بندی موانع فراروی خصوصی سازی ورزش در کشور ایران است. در این پژوهش نخست با مرور مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد خبره، اطلاعات تکمیلی به منظور شناخت موانع فراروی خصوصی سازی ورزش، گردآوری، کدگذاری و تجزیه و تحلیل شد. پس از شناسایی این موانع، در قالب چهار دسته موانع اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی، سیاسی - حقوقی و مدیریتی و چهل مولفه فرعی، متغیرهای به دست آمده رتبه بندی شدند. به منظور رتبه بندی، ابتدا موانع چهارگانه با مراجعه به صاحب نظران دانشگاهی و از طریق تکنیک AHP رتبه بندی شد. سپس با استفاده از روش پژوهش توصیفی و سازوکارهای آمار استنباطی، این موانع و چهل مولفه آنها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و با مراجعه به مدیران اجرایی مورد رتبه بندی قرار گرفت. نتایج نشان داد که موانع اصلی فراروی خصوصی سازی ورزش از منظر صاحب نظران دانشگاهی به ترتیب عبارت است از موانع مدیریتی، فرهنگی - اجتماعی، سیاسی - حقوقی و اقتصادی و از دیدگاه مدیران اجرایی به ترتیب عبارت است از موانع مدیریتی، فرهنگی - اجتماعی، اقتصادی و سیاسی - حقوقی. از دیدگاه مدیران اجرایی، رقابت غیرمستقیم دولت با بخش خصوصی، مقاومت مدیران نسبت به کاهش تصدی دولت به سبب وابستگی شان به بخش دولتی، فقدان امنیت سرمایه گذاری در کشور و استفاده دولت از ورزش به عنوان یک ابزار سیاسی در زمره مهم ترین موانع مدیریتی، فرهنگی - اجتماعی، اقتصادی و سیاسی - حقوقی فراروی خصوصی سازی ورزش در کشور هستند.
كلید واژه: خصوصی سازی، ورزش، موانع، ایران، بخش خصوصی

لینک کمکی