فایل ورد word مدل معادلات ساختاري اثر مهارت هاي ارتباطي بر ارتباطات بين فردي و نقش آن بر اثربخشي سازماني مديران ورزشي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مدل معادلات ساختاري اثر مهارت هاي ارتباطي بر ارتباطات بين فردي و نقش آن بر اثربخشي سازماني مديران ورزشي ايران دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مدل معادلات ساختاري اثر مهارت هاي ارتباطي بر ارتباطات بين فردي و نقش آن بر اثربخشي سازماني مديران ورزشي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مدل معادلات ساختاري اثر مهارت هاي ارتباطي بر ارتباطات بين فردي و نقش آن بر اثربخشي سازماني مديران ورزشي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مدل معادلات ساختاري اثر مهارت هاي ارتباطي بر ارتباطات بين فردي و نقش آن بر اثربخشي سازماني مديران ورزشي ايران :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت ورزشي (حركت)

تعداد صفحات :21

هدف این تحقیق بررسی تاثیر مهارت های ارتباطی و ارتباطات بین فردی و نقش آن بر اثربخشی مدیران سازمان های ورزشی بود. تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی بود که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش 670 نفر از مدیران ورزشی سازمان های ورزش ایران بود. نمونه آماری تحقیق، به صورت تصادفی طبقه ای، انتخاب شد. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های مهارت های ارتباطی بارتون جی، ارتباطات بین فردی گراهام، اثربخشی سازمانی هسو با پایایی 0.81، 0.86 و 0.90 بود. از طریق روش آماری استنباطی و مدل یابی معادلات ساختاری به بررسی تاثیر متغیرهای مشاهده شده بر متغیرهای مکنون پرداخته شد. یافته ها نشان داد ارتباط معناداری بین مهارت های ارتباطی، ارتباطات بین فردی با بالادستان و زیردستان و اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی در سطح (P£0.05) وجود دارد. از این رو نتایج اجرای مدل های اندازه گیری برای تحلیل مسیر مهارت های ارتباطی، ارتباطات بین فردی بالادستان و زیردستان و اثربخشی سازمانی مدل های مفهومی پژوهش را تایید کرد.
كلید واژه: ارتباطات، اثربخشی سازمانی، سازمان های ورزشی، مهارت های ارتباطی، ارتباطات فردی، مدیران ورزشی

لینک کمکی