فایل ورد word بررسي شيوع عوامل خطر سرطان سينه در زنان 69-20 ساله شهرستان دهاقان در سال 1391

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي شيوع عوامل خطر سرطان سينه در زنان 69-20 ساله شهرستان دهاقان در سال 1391 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي شيوع عوامل خطر سرطان سينه در زنان 69-20 ساله شهرستان دهاقان در سال 1391  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي شيوع عوامل خطر سرطان سينه در زنان 69-20 ساله شهرستان دهاقان در سال 1391،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي شيوع عوامل خطر سرطان سينه در زنان 69-20 ساله شهرستان دهاقان در سال 1391 :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي پستان ايران

تعداد صفحات :12

مقدمه:سرطان پستان شایع ترین بدخیمی زنان در سراسر دنیاست، بطوری که 30% از کل سرطان ها و 15% از مرگ های ناشی از سرطان در میان زنان مربوط به آن است. سرطان پستان یک بیماری چند عاملی است که عوامل مختلفی در ایجاد آن دخیل هستند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع عوامل خطر سرطان سینه در زنان 69-20 سال جهت برنامه ریزی مناسب برای انجام مداخلات لازم برای کنترل و پیشگیری این سرطان است.روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-مقطعی است که در آن تعداد 1495 زن با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین زنان 69-20 سال تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان دهاقان (وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) در سال 1391 انتخاب شدند و از نظر 23 عوامل خطر اثبات شده سرطان سینه توسط مامای دوره دیده مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتند داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 17 و شاخص های فراوانی و آزمون کای اسکوئر و فیشر دقیق، تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: از تعداد 1495 زن شرکت کننده در مطالعه تعداد 1086 (64.72%) نفر آنان ساکن مناطق روستایی و تعداد 409 نفر (36.27%) ساکن مناطق شهری بودند. میانگین سنی در شهر 28.38 سال با انحراف معیار 28.12 و در روستا 23.39 سال با انحراف معیار 34.12 بود. در حدود 79.78% (1178 نفر) شرکت کنندگان حداقل یک عامل خطر سرطان سینه را دارا بودند. از بین 23 عامل مورد بررسی، فعالیت جسمانی نامنظم شایع ترین عامل خطر بود. در حدود 98.75% (1136 نفر) زنان شرکت کننده در مطالعه فاقد فعالیت جسمانی منظم بودند. سابقه تماس با فرد سیگاری در منزل با 55.27% و نمایه توده بدنی 30 و بیشتر با 32.17% از نظر شیوع به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشتند.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اکثر عوامل خطر سرطان پستان با شیوع بالا در زنان 69-20، مربوط به سبک زندگی افراد است که با آموزش و ایجاد بسترهای مناسب می توان آنها را اصلاح و اثرات منفی آنها را تعدیل نمود.
كلید واژه: سرطان سینه، عوامل خطر، زنان 69-20، شیوع، فعالیت بدنی نامنظم

لینک کمکی