فایل ورد word اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري مديريت استرس بر سلامت روان و راهبردهاي مقابله با درد بيماران مبتلا به سرطان پستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري مديريت استرس بر سلامت روان و راهبردهاي مقابله با درد بيماران مبتلا به سرطان پستان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري مديريت استرس بر سلامت روان و راهبردهاي مقابله با درد بيماران مبتلا به سرطان پستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري مديريت استرس بر سلامت روان و راهبردهاي مقابله با درد بيماران مبتلا به سرطان پستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word اثربخشي گروه درماني شناختي-رفتاري مديريت استرس بر سلامت روان و راهبردهاي مقابله با درد بيماران مبتلا به سرطان پستان :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي پستان ايران

تعداد صفحات :14

مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان زنان است که جنبه های مختلف سلامت فردی، از جمله سلامت روان را به مخاطره می اندازد. هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری مدیریت استرس بر سلامت روان و راهبردهای مقابله با درد زنان مبتلا به سرطان پستان بود. روش بررسی: طرح پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. به این منظور 30 بیمار زن مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به انجمن حمایت از بیماران سرطانی یاس کرمان در پاییز 1389 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سلامت روان گلدبرک (GHQ) و پرسشنامه راهبردهای مقابله با درد بود که قبل از آغاز گروه درمانی و در پایان دوره درمان به وسیله بیماران دو گروه تکمیل شد. جهت تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد گروه درمانی شناختی-رفتاری مدیریت استرس سبب ارتقای سلامت روان، اضطراب (p<0.01)، افسردگی (p<0.01)، علائم جسمانی (p<0.01) و عملکرد اجتماعی (p<0.01) در گروه آزمایش شده است. همچنین در زمینه استفاده از راهبردهای مقابله با درد بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.01) پیگیری بعد از 2 ماه نتایج به دست آمده در دو گروه را تایید کرد (p<0.01).نتیجه گیری: نتایج حاصل از داده ها نشان داد که گروه درمانی شناختی- رفتاری مدیریت استرس باعث افزایش سلامت روان و افزایش استفاده از راهبردهای مقابله با درد بیماران مبتلا به سرطان پستان شده است. بنابراین از این روش می توان در مراکز انکولوژی به عنوان یک درمان تکمیلی در کنار درمان های پزشکی سود جست.
كلید واژه: روه درمانی شناختی-رفتاری، مدیریت استرس، سلامت روان، راهبردهای مقابله با درد، سرطان پستان

لینک کمکی