فایل ورد word بررسي شرايط فيزيکو- شيميايي تشکيل سولفيدها و سولفات ها بر اساس مطالعات پتروگرافي و ايزوتوپ هاي پايدار گوگرد- اکسيژن درکانسار مس پورفيري دره زار (کرمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي شرايط فيزيکو- شيميايي تشکيل سولفيدها و سولفات ها بر اساس مطالعات پتروگرافي و ايزوتوپ هاي پايدار گوگرد- اکسيژن درکانسار مس پورفيري دره زار (کرمان) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي شرايط فيزيکو- شيميايي تشکيل سولفيدها و سولفات ها بر اساس مطالعات پتروگرافي و ايزوتوپ هاي پايدار گوگرد- اکسيژن درکانسار مس پورفيري دره زار (کرمان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي شرايط فيزيکو- شيميايي تشکيل سولفيدها و سولفات ها بر اساس مطالعات پتروگرافي و ايزوتوپ هاي پايدار گوگرد- اکسيژن درکانسار مس پورفيري دره زار (کرمان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي شرايط فيزيکو- شيميايي تشکيل سولفيدها و سولفات ها بر اساس مطالعات پتروگرافي و ايزوتوپ هاي پايدار گوگرد- اکسيژن درکانسار مس پورفيري دره زار (کرمان) :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زمين شناسي اقتصادي

تعداد صفحات :24

کانسار مس پورفیری دره زار واقع بر روی کمربند ماگمایی ارومیه- دختر و در ده کیلومتری جنوب شرقی مس سرچشمه قرار دارد. این کانسار با دارا بودن پهنه های دگرسانی پتاسیک، کلریت- سریسیت، سریسیت، آرژیلیک و پروپلیتیک در نتیجه نفوذ استوک پورفیر (گرانودیوریت) دره زار به درون ولکانیک های ائوسن، تشکیل شده است. پیریت، کالکوپیریت و مولیبدنیت با بافت های گوناگون افشان و رگه ای، کانیهای سولفیدی اولیه وکوولیت و کالکوسیت از سولفید های ثانویه این کانسار بهشمار می روند. داده های ایزوتوپ گوگرد به خاستگاه ماگمایی سولفات ها و سولفیدهای قلمرو مورد تحقیق اشاره دارد. ژیپس های این منطقه را میتوان، بر پایه مطالعات ایزوتوپی اکسیژن و گوگرد، به دو دسته 1- گرمابی و حاصل از آب گیری انیدریت و 2- سوپرژن و ناشی از اکسیداسیون پیریت تقسیم نمود. بر اساس نتایج حاصل از زوج سولفید- سولفات (پیریت- انیدریت)، حرارت سیال گرمابی در زمان تشکیل کانه معادل 489-515 درجه سانتی گراد تخمین زده می شود. منشا ماگمایی با ماهیت احیاء برای این سیال کانه زا محتمل بوده و زونینگ ایزوتوپی بر پایه مقادیر d34S پیریت نسبت به عمق، این منطقه را به دو بخش شرقی و غربی به ترتیب با همبستگی منفی و مثبت تقسیم بندی می نماید. همچنین در بخش شرقی بین عیار مس و ایزوتوپ 34 گوگرد یک تطابق منفی وجود دارد.
كلید واژه: کانه، مس پورفیری، ایزوتوپ های پایدار، دره زار

لینک کمکی