فایل ورد word رابطه بين مولفه هاي هوش سازماني و فرهنگ سازماني در اداره کل و ادارات تربيت بدني آذربايجان شرقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word رابطه بين مولفه هاي هوش سازماني و فرهنگ سازماني در اداره کل و ادارات تربيت بدني آذربايجان شرقي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word رابطه بين مولفه هاي هوش سازماني و فرهنگ سازماني در اداره کل و ادارات تربيت بدني آذربايجان شرقي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word رابطه بين مولفه هاي هوش سازماني و فرهنگ سازماني در اداره کل و ادارات تربيت بدني آذربايجان شرقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word رابطه بين مولفه هاي هوش سازماني و فرهنگ سازماني در اداره کل و ادارات تربيت بدني آذربايجان شرقي :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت ورزشي (حركت)

تعداد صفحات :20

هدف از این پژوهش، بررسی فایل ورد word رابطه بين مولفه هاي هوش سازماني و فرهنگ سازماني در اداره کل و ادارات تربيت بدني آذربايجان شرقي بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل و ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی و حجم نمونه آماری 112 نفر از این جامعه است. به منظور گردآوری از پرسشنامه هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی و از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون بین پنج مولفه سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، ایجاد و توافق و کاربرد دانش با فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که از بین مولفه های هوش سازمانی، سرنوشت مشترک، اتحاد و توافق و روحیه قادر به پیش بینی معنادار فرهنگ سازمانی هستند.
كلید واژه: هوش سازمانی، فرهنگ سازمانی، ادارات، تربیت بدنی، کارکنان

لینک کمکی